Podstawy negocjacji dla analityków

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Czas trwania: 1,5 dnia
Poziom: podstawowy
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: TP-PN03


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Podniesienie kompetencji uczestników w obszarze negocjacji w sytuacjach problemowych analityka.
- Dostarczenie wiedzy na temat źródeł i dynamiki konfliktów w sytuacjach zadaniowych analityka
- Prezentacja sprawdzonych technik radzenia sobie z różnymi typami konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Definicja konfliktu
- Źródła, fazy i skutki konfliktu
- Typowe role występujące w rozwiązywaniu konfliktów
- Zasady prowadzenia negocjacji i mediacji
- Znaczenie spójności osobistej analityka jako negocjatora

Warsztat ma charakter metodyczny i jest prowadzony prze psychologa i informatyka. Składa się z części wykładowej (50%) i symulacyjnej (50%). Formuła warsztatu wymaga osobistego uczestnictwa w proponowanych ćwiczeniach. Merytoryczna zawartość warsztatu bazuje na dorobku psychologii społecznej oraz podejściu zwanym Neurolingwistyczne Programowanie (w skrócie NLP).
Uczestnicy warsztatu otrzymają materiały opracowane przez autorów warsztatu.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
- Rozumiał właściwości konfliktu w typowych sytuacjach pracy analityka
- Miał konstruować rozwiązania dla sytuacji konfliktowej
- Znał podstawy prowadzenia negocjacji
- Zdolny dopasować negocjacje do sytuacji konfliktowej
- Umiał zastosować mediację w sytuacji konfliktowej

Przeznaczone dla:

- Analityków biznesowych
- Analityków systemowych
- Menedżerów działów biznesowych