Podstawy radzenia sobie ze stresem projektowym

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Czas trwania: 1 dzień
Poziom: podstawowy
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: TP-PS06


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1 500 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie świadomości zjawiska stresu i sposobów radzenia sobie z jego skutkami
- Opanowanie podstawowych umiejętności planowania zadań w czasie

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:
- Charakterystyka czynników stresu
- Rola osobistej asertywności w planowani i ustalania priorytetów dla zadań
- Szczególna rola fizjologii stresu
- Pojęcie stresu pozytywnego
- Analiza własnego stylu działania w czasie
- Ustalanie celów działania – zasada SMART
- Rozdzielenie celów zawodowych i prywatnych
- Gospodarowanie czasem wolnym

Warsztat ma charakter metodyczny i jest prowadzony prze psychologa i informatyka. Składa się z części wykładowej (50%) i symulacyjnej (50%). Formuła warsztatu wymaga osobistego uczestnictwa w proponowanych ćwiczeniach. Merytoryczna zawartość warsztatu bazuje na dorobku psychologii społecznej oraz podejściu zwanym Neurolingwistyczne Programowanie (w skrócie NLP).
Uczestnicy warsztatu otrzymają materiały opracowane przez autorów warsztatu.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien:
- Znać czynniki stresu
- Umieć rozpoznawać wszystkie poziomy przejawów stresu (fizjologia, emocje, procesy poznawcze)
- Umieć adekwatnie planować zadania w czasie
- Umieć ustalać priorytety dla zadań
- Rozumieć funkcję osobistej asertywności w planowaniu i realizowaniu

Przeznaczone dla:

- Analityków biznesowych
- Analityków systemowych
- Menedżerów działów biznesowych

Kontynuacja szkolenia:
Zaawansowane radzenie sobie ze stresem projektowym