Podstawy wywierania wpływu i asertywność w kontaktach z analitykami

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Czas trwania: 1,5 dnia
Poziom: podstawowy
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: TP-PW02


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie celowego, kontrolowanego wywierania wpływu na ludzi
- Nabycie umiejętności wymaganych w każdej biznesowej interakcji, zarówno w kontakcie z klientami zewnętrznymi, jak i w trakcie długoterminowego zarządzania zespołem

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Wpływ społeczny a manipulacja
- Reguły wywierania wpływu i manipulacji
- Autoprezentacja jako czynnik wywierania wpływu
- Istota i reguły zachowań asertywnych
- Językowe wzory myślenia używane w zachowaniach asertywnych
- Reguły prowadzenia prezentacji

Warsztat ma charakter metodyczny i jest prowadzony prze psychologa i informatyka. Składa się z części wykładowej (50%) i symulacyjnej (50%). Formuła warsztatu wymaga osobistego uczestnictwa w proponowanych ćwiczeniach. Merytoryczna zawartość warsztatu bazuje na dorobku psychologii społecznej oraz podejściu zwanym Neurolingwistyczne Programowanie (w skrócie NLP).
Uczestnicy warsztatu otrzymają materiały opracowane przez autorów warsztatu.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
- Znał reguły wywierania zamierzonego wpływu na odbiorców (klientów, współpracowników)
- Umiał rozpoznawać zachowania manipulacyjne
- Radził sobie z manipulacjami psychologicznymi ze strony nadawców
- Świadomy znaczenia autoprezentacji
- Znał reguły prowadzenia prezentacji
- Znał reguły zachowań asertywnych

Przeznaczone dla:

- Analityków biznesowych
- Analityków systemowych
- Menedżerów działów biznesowych

Kontynuacja szkolenia:
Zaawansowane wywieranie wpływu i asertywność w kontaktach analityków