Podstawy zespołowego rozwiązywania problemów

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Czas trwania: 1,5 dnia
Poziom: podstawowy
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: TP-PZ04


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Podniesienie kompetencji uczestników w efektywnym, grupowym rozwiązywaniu problemów (w zespole zadaniowym)
- Zwrócenie uwagi na systemowe, metodyczne rozwiązywanie problemów uwzględniając typowe role w zespole projektowym

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Role w zespole projektowym
- Charakterystyka stylów i podstylów zachowania
- Zasady myślenia grupowego
- Synergia w zespołowym rozwiązywaniu problemów
- Optymalny zespół zadaniowy
- Metody heurystyczne w rozwiązywaniu problemów (burza mózgu i jej warianty)

Warsztat ma charakter metodyczny i jest prowadzony prze psychologa i informatyka. Składa się z części wykładowej (50%) i symulacyjnej (50%). Formuła warsztatu wymaga osobistego uczestnictwa w proponowanych ćwiczeniach. Merytoryczna zawartość warsztatu bazuje na dorobku psychologii społecznej oraz podejściu zwanym Neurolingwistyczne Programowanie (w skrócie NLP).
Uczestnicy warsztatu otrzymają materiały opracowane przez autorów warsztatu.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien:
- Umieć rozpoznawać indywidualne cechy członków zespołów projektowego
- Znać charakterystykę stylów zachowania
- Mieć umiejętność dopasowywania (efekt synergii)
- Umieć rozwiązywać problemy metodami heurystycznymi

Przeznaczone dla:

- Analityków biznesowych
- Analityków systemowych
- Menedżerów działów biznesowych

Kontynuacja szkolenia:
Zaawansowane, zespołowe rozwiązywanie problemów