Zaawansowana komunikacja z użytkownikiem biznesowym

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Czas trwania: 1,5 dnia
Poziom: zaawansowany
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: TP-ZK01


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Podniesienie kompetencji uczestników w biegłym i sprawnym porozumiewaniu się różnych grup zawodowym (udziałowców) uczestniczących w realizacji projektów informatycznych
- Przećwiczenie komunikowania się w zakresie specyfiki zawodowej analityka
- Promocja kultury myślenia systemowego w kategorii relacji między różnymi poziomami umiejętności i działań

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Wzbogacona, zaawansowana komunikacja analityka
- Zadawanie pytań precyzujących w sytuacjach kontaktach
- Właściwości języka nieprecyzyjnego (hipnotycznego)
- Pojęcie przekonania oraz jego zastosowanie w komunikacji analityka
- Przekonania szczególnie ważne w obsłudze klienta (wewnętrznego i zewnętrznego)
- Nieświadome wzorce myślenia (metaprogramy)
- Nieświadome wzorce komunikacji (metakomunikaty)
- Pojęcie logicznych poziomów doświadczania rzeczywistości
- Zastosowanie logicznych poziomów komunikacji w dialogu wewnętrznym analityka i użytkownika biznesowego

Warsztat ma charakter metodyczny i jest prowadzony prze psychologa i informatyka. Składa się z części wykładowej (50%) i symulacyjnej (50%). Formuła warsztatu wymaga osobistego uczestnictwa w proponowanych ćwiczeniach. Merytoryczna zawartość warsztatu bazuje na dorobku psychologii społecznej oraz podejściu zwanym Neurolingwistyczne Programowanie (w skrócie NLP). Konstrukcja warsztatu wyposaży uczestników w zestaw umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów o charakterze psychologicznym w zakresie komunikacji.
Uczestnicy warsztatu otrzymają materiały opracowane przez autorów warsztatu.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
- Biegły w komunikowaniu się ze wszystkimi udziałowcami systemu
- Świadomy złożoności procesu myślenia w komunikowaniu się
- Umiał identyfikować nieświadome wzorce myślenia
- Miał rozwinięte umiejętności myślenia werbalnego
- Umiał szybko identyfikować poziomy komunikacji

Przeznaczone dla:

- Analityków biznesowych
- Analityków systemowych
- Menedżerów działów biznesowych

Wymagania wstępne:

- Chęć uzyskania zaawansowanych kompetencji w komunikacji z użytkownikiem biznesowym
- Znajomość podstaw komunikacji – zalecany warsztat „Podstawy komunikacji z użytkownikiem biznesowym”