Zaawansowane radzenie sobie ze stresem projektowym

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Czasz trwania: 1,5 dnia
Poziom: zaawansowany
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: TP-ZS07


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Podniesienie kompetencji uczestników w stosowaniu pełnego zakresu metod radzenia sobie ze stresem.
- Uzyskanie użytecznego zakresu wiedzy o zjawisku stresu
- Nauczenie racjonalnego planowania zadań w czasie

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Rola stanów motywacyjnych w sposobie przeżywania stresu
- Nawyki, przyzwyczajenia w sferze emocji, myślenia i aktywności fizycznej
- Wpływ czynników osobowościowych na przejawy stresu
- Czynnik systemu społecznego w radzeniu sobie ze stresem
- Wpływ kreatywności na zapobieganie stresowi
- Zespół poczucia spójności - osobiste poczucie kontroli
- Mechanizmy wypalenia zawodowego

Warsztat ma charakter metodyczny i jest prowadzony prze psychologa i informatyka. Składa się z części wykładowej (50%) i symulacyjnej (50%). Formuła warsztatu wymaga osobistego uczestnictwa w proponowanych ćwiczeniach. Merytoryczna zawartość warsztatu bazuje na dorobku psychologii społecznej oraz podejściu zwanym Neurolingwistyczne Programowanie (w skrócie NLP).

Uczestnicy warsztatu otrzymają materiały opracowane przez autorów warsztatu. Warsztat może się odbywać w siedzibie klienta.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć:
- Mieć kompleksową wiedzę na temat przejawów i skutków stresu
- Znać pełny zakres metod zapobiegania i przeciwdziałania skutkom stresu
- Umieć zastosować metody zapobiegania i przeciwdziałania skutkom stresu
- Umieć optymalizować poziom motywacji do pracy
- Realistycznie rozumieć czynnik czasu w planowaniu

Przeznaczone dla:

- Analityków biznesowych
- Analityków systemowych
- Menedżerów działów biznesowych

Wymagania wstępne:
- Chęć nabycia zaawansowanych kompetencji w radzeniu sobie ze stresem projektowym
- Znajomość podstaw radzenia sobie ze stresem projektowym – zalecany warsztat „Podstawy radzenia sobie ze stresem”