Zaawansowane wywieranie wpływu i asertywność w kontaktach analityków

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Czas trwania: 1,5 dnia
Poziom: zaawansowany
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: TP-ZW02


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie świadomego i sprawnego identyfikowania relacji zachodzących w zespołach zadaniowych
- Zwrócenie uwagi na zastosowanie współczesnych metod motywowania pracowników do rozwoju - mentoring i coaching

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Rola doradztwa, mentoringu i coachingu w optymalizowaniu procesu rozwiązywaniu problemów
- Identyfikowanie potencjału i preferencji zawodowych
- Metody motywowania oraz ich zastosowanie
- Definicja i rola informacji zwrotnej
- Rola spójności osobistej każdego członka zespołu

Warsztat ma charakter metodyczny i jest prowadzony prze psychologa i informatyka. Składa się z części wykładowej (50%) i symulacyjnej (50%). Formuła warsztatu wymaga osobistego uczestnictwa w proponowanych ćwiczeniach. Merytoryczna zawartość warsztatu bazuje na dorobku psychologii społecznej oraz podejściu zwanym Neurolingwistyczne Programowanie (w skrócie NLP).
Uczestnicy warsztatu otrzymają materiały opracowane przez autorów warsztatu.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien:
- Znać wymagane zachowania doradcy, mentora i trenera
- Umieć rozpoznać potencjał i preferencje zawodowe
- Umieć motywować współpracowników oraz samego siebie
- Harmonizować aspekty pracy zespołowej

Przeznaczone dla:

- Analityków biznesowych
- Analityków systemowych
- Menedżerów działów biznesowych

Wymagania wstępne:
- Chęć uzyskania zaawansowanych kompetencji w zakresie wywierania wpływu i asertywność w kontaktach analityka
- Znajomość podstaw wywierania wpływu i asertywność w kontaktach analityka.Zalecany warsztat:„Podstawy wywierania wpływu i asertywność w kontaktach analityka”