Zaawansowane, zespołowe rozwiązywanie problemów

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Czas trwania: 1,5 dnia
Poziom: zaawansowany
Rodzaj szkolenia: metodyczne
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: TP-ZZ05


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 100 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Podniesienie kompetencji uczestników w stosowaniu zaawansowanych technik heurystycznych w grupowym rozwiązywaniu problemów (w zespole zadaniowym)
- Zwrócenie uwagi na twórcze rozwiązywanie problemów

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Zastosowanie sekwencji logicznych poziomów do rozwiązywania problemów
- Rola moderatora przy twórczym rozwiązywaniu problemów
- Zaawansowane metody heurystyczne (synektyka, sesja MetaPlan, model spójności Broekstry)
- Mentoring i coaching w optymalizowaniu procesu rozwiązywaniu problemów

Warsztat ma charakter metodyczny i jest prowadzony prze psychologa i informatyka. Składa się z części wykładowej (30%) i symulacyjnej (70%). Formuła warsztatu wymaga osobistego uczestnictwa w proponowanych ćwiczeniach. Merytoryczna zawartość warsztatu bazuje na dorobku psychologii społecznej oraz podejściu zwanym Neurolingwistyczne Programowanie (w skrócie NLP).
Uczestnicy warsztatu otrzymają materiały opracowane przez autorów warsztatu.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien:
- Rozumieć logiczne poziomy rozwiązywania problemów
- Biegle stosować metody heurystyczne w grupowym rozwiązywaniu problemów
- Umieć skonfigurować zespół zadaniowy
- Umieć moderować proces rozwiązywania problemów
- Stosować mentoring i coaching do modeli rozwiązywania problemów

Przeznaczone dla:

- Analityków biznesowych
- Analityków systemowych
- Menedżerów działów biznesowych

Wymagania wstępne:

- Chęć uzyskania zaawansowanych kompetencji w zespołowym rozwiązywaniu problemów
- Znajomość podstaw zespołowego rozwiązywania problemów – zalecany warsztat „Podstawy zespołowego rozwiązywania problemów”