Administracja Rational ClearQuest

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Pozostae

Czas trwania: 3 dni
Poziom: zaawansowany
Rodzaj szkolenia: narzędziowe
Materiały szkoleniowe: polskie (PT)
Certyfikacja: Premium Technology
Kod szkolenia: ZK-CQ02


Organizator:

Logo Premium Technology Sp. z o. o.

Premium Technology Sp. z o. o.

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel. 022 535 68 37

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2 700 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Leszno 14, 01-192

Warszawa


Cel szkolenia

- Dostarczenie wiedzy na temat, w jaki sposób można dostosować narzędzie IBM Rational ClearQuest do procedury obsługi błędu przyjętej w organizacji
- Pokazanie, w jaki sposób można zarządzać procesem obsługi błędu oraz jego monitorowaniem

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

- Wprowadzenie do administracji IBM Rational ClearQuest
- Planowanie procesu śledzenia zmian i błędów
- Funkcjonalność IBM Rational ClearQuest
- IBM Rational ClearQuest Designer
- Dostosowywanie IBM Rational ClearQuest: Proces śledzenia zmian i błędów
- Dostosowywanie IBM Rational ClearQuest: Pola i formatki
- Dostosowywanie IBM Rational ClearQuest: Skrypty
- Dostosowywanie IBM Rational ClearQuest: Funkcje API
- Wdrożenie i instalacja
- Użytkownicy i grupy
- ClearQuest Web i e-mail
- Narzędzia IBM Rational ClearQuest
- Integracja IBM Rational ClearQuest

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć:
- Zaprojektować plan zarządzania zmianami, oraz ustalić procesy śledzenia różnych typów zmian
- Stosować odpowiednie schematy IBM Rational ClearQuest
- Używać IBM Rational ClearQuest w procesie obsługi zmian
- Dostosować funkcjonalność IBM Rational ClearQuest z wykorzystaniem ClearQuest Designer
- Wykorzystywać API IBM Rational ClearQuest
- Zarządzać użytkownikami IBM Rational ClearQuest
- Funkcjonalność IBM Rational ClearQuest Web oraz ClearQuest e-mail
- Wykorzystywać mechanizmy IBM Rational ClearQuest do exportu, importu danych
- Instalować IBM Rational ClearQuest

Przeznaczone dla osób związanych z:

- Administrowaniem narzędziem IBM Rational ClearQuest
- Projektowaniem procesu żądania zmian
- Dostosowywaniem funkcjonalności IBM Rational ClearQuest
- Integracją IBM Rational ClearQuest z innymi narzędziami

Kontynuacja szkolenia:
Administracja IBM Rational ClearQuest MultiSite

Wymagania wstępne:

- Podstawowa wiedza na temat relacyjnych baz danych
- Przydatna będzie znajomość zasad programowania z wykorzystaniem VBScript lub Perl