Szkoła przywództwa pod żaglami na jednym z największych polskich żaglowców - Pogoria

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Umiejtnoci menaderskie

Płyń z nami by pogłębiać swoje umiejętności liderskie i sprawdzać się w praktyce w relacji z załogą, morzem, wiatrem i żaglowcem.
Wyznacz swój kurs na rozwój


Organizator:

Logo Wiatr Regaty Umysłów

Wiatr Regaty Umysłów

Zwycięstwa 10/8
41-200 Sosnowiec
tel. 502351161

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 4800 zł

Miejsce wydarzenia:

Morze śródziemne


Cel szkolenia

Cele projektu Szkoła przywództwa pod żaglami:
 poszerzanie samoświadomości Uczestników jako liderów - coachów,
 rozwijanie postawy lidera - coacha,
 nauka narzędzi pracy lidera - coacha,
 żeglarska przygoda, nauka żeglowania, zwiedzanie

Program szkolenia

Wybrane elementy programu warsztatów:
 autodiagnoza zasobów lidera,
 wytyczenie kierunków rozwoju,
 konfrontowanie z nową rzeczywistością zespołową, współzależnością, wspólnotą celów
i zasad,
 wspólne poszukiwanie inspiracji do rozwoju uczestników jako liderów,
 wypracowanie dalszej ścieżki rozwoju lidera z wykorzystaniem zasobów własnych w postaci
indywidualnego dekalogu lidera
Uczestnicy rozwijać będą główne cechy lidera, takie jak:
 integralność osobista
 empatia
 autorytet przywódcy
 otwartość komunikacyjna
 umiejętność promowania wysiłków zespołowych
 komunikowanie strategii
 myślenie strategiczne
 świadomość własnych pragnień, celów
 pokora i siła .

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Projekt realizujemy od 10 do 21 grudnia 2011r na Morzu Śródziemnym.
W ramach projektu Uczestnicy otrzymają:
 warsztaty przywództwa coachingowego w trakcie rejsu,
 materiały szkoleniowe i certyfikaty,
 szkolenie żeglarskie – naukę umiejętności pracy żaglami,
nawigowania, sterowania itp.
 dla zainteresowanych specjalistyczne warsztaty nautyczne
prowadzone przez Kapitana Żaglowca
 11. dniowy rejs po portach Morza Śródziemnego- start w Zatoce
Genueńskiej w Genui, Imperii lub w Livorno,
 Porty, do których chcemy zawinąć: Monte Carlo, Bonifacio na
Korsyce, Porto Cervo na Sardynii, Civitavecchii, postoje na kotwicy
w zatokach.*
 dojazd autokarem do miejsca zaokrętowania nad Morzem
Śródziemnym i powrót do Polski,
 pobyt z wyżywieniem i ubezpieczeniem,
 potwierdzenie przebytych mil morskich i godzin na Żaglowcu.
W czasie rejsu odbywać się będą warsztaty umiejętności i coaching. Będziemy
pracować grupowo i indywidualnie na pokładzie żaglowca, na brzegu i w portach.
Każdy Uczestnik Szkoły będzie miał okazję być liderem wachty - zespołu żeglarzy.

Do 15 września cena promocyjna
Zapraszamy