Abecadło ochrony środowiska

Kategoria: Szkolenia › Pozostae

Stale zmieniające się przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska sprawiają, że przedsiębiorcy, nie mają świadomości obowiązków, jakie są na nich nakładane przez ustawodawcę.


Organizator:

Logo Ekologus sp. z o.o.

Ekologus sp. z o.o.

Jaskółcza 29
43-300 Bielsko-Biała
tel. 334960300

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 590 zł

Miejsce wydarzenia:

Tychy


Obsługa

Ekologus

Cel szkolenia

na szkoleniu w jasny i usystematyzowany sposób zostaną omówione najważniejsze ustawy w zakresie ochrony środowiska.
uczestnicy dowiedzą się, jakie wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska są nakładane na poszczególne przedsiębiorstwa oraz z jakimi konsekwencjami wiąże się nieprzestrzeganie poszczególnych ustaw
zaprezentowane zostaną metody i sposoby tworzenia wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz na emisję gazów i pyłów do atmosfery
uczestnicy będą mieli możliwośc indywidualnych konsultacji ze specjalistami o wieloletnim doświadczeniu popartym setkami wykonanych ekspertyz, analiz, raportów
i wniosków o wydanie pozwoleń w zakresie ochrony środowiska, którzy na co dzień świadczą usługi doradcze dla największych przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych na terenie całego kraju.

Program szkolenia

Elżbieta Chrobak– Zakład Badań i Ekspertyz Spółki Ekologus

I.Zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami

Podstawowe definicje z Ustawy o odpadach,
Obowiazki wytwórców odpadów.
Decyzje związane z gospodarką odpadami
Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
Programy gospodarki odpadami treść I terminy
Ewidencja odpadów

Ewa Owczarek-Nowak – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

II. Akty prawne dotyczące ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej.

Akty prawne związane z ochroną wód i z gospodarką wodnościekową ,
Prawo własności wód i gruntów pokrytych wodami. Obowiązki właściciela wody oraz właściciela nieruchomości. Urządzenia i budowle wodne,
Proces inwestycyjny a ochrona wód,
Dyrektywa tzw. powodziowa i planowane zmiany w prawie,
Operat wodnoprawny, instrukcja gospodarowania wodą,
Odpowiedzialność za szkody w Prawie wodnym,
Podstawowe założenia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Joanna Mirota – Zakład Badań i Ekspertyz Spółki Ekologus

III.Podstawowe zagadnienia dotyczące emisji pyłów I gazów

Akty prawne zwiazane z emisją pyłów I gazów
Instalacje wymagające pozwolenia lub zgłoszenia
Instalacje podlegające standardom emisyjnym
Zawartość zgłoszenia
Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Zgłoszenia / Cena:

CENA 590 ZŁ netto (szczegóły na karcie zgłoszenia)

Przy zgłoszeniu dwóch osób trzecia 50% taniej!!

Zgłoszenia przyjmujemy do: 09.09.2011r.