POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. BIAŁE CERTYFIKATY.

Kategoria: Szkolenia ›


Wzrastające zapotrzebowanie na energię zmusza nas do lepszego wykorzystania istniejących zasobów. Celem Rządu stało się stworzenie ram prawnych oraz systemu wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Ustawa z dnia


Organizator:

Logo Ekologus sp. z o.o.

Ekologus sp. z o.o.

Jaskółcza 29
43-300 Bielsko-Biała
tel. 334960300

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 760 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Obsługa

Ekologus

Cel szkolenia

Adresaci:
Przedstawiciele przedsiębiorstw branży energetycznej, zakładów przemysłowych jak również
przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, ciepłem i gazem.
Pracownicy banków odpowiedzialnych za finansowanie inwestycji energetycznych,
Osoby zainteresowane tematem.

Program szkolenia

Paweł Płachecki – Urząd Regulacji Energetyki

Część pierwsza – Informacje bazowe

Podstawa prawna w zakresie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej
ustawa o efektywności energetycznej
inne akty prawne oraz dokumenty krajowe
regulacje wspólnotowe
Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
Obowiązki Prezesa URE w świetle ustawy o efektywności energetycznej

Część druga – Mechanizm wsparcia

Tryb przetargów jako sposób kwalifikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
kategorie i rodzaje przedsięwzięć
wartość efektu energetycznego (ω) jako kryterium
warunki dla przedsięwzięcia zgłaszanego do przetargu
dokumentacja przetargowa
Świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat)
proces wydawania świadectwa
prawa majątkowe wynikające ze świadectw
Czynniki wpływające na sukces – na co zwrócić uwagę

Część trzecia – Mechanizm wsparcia

Weryfikacja przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
weryfikacja jako narzędzie kontroli zrealizowanych przedsięwzięć
mechanizm umorzenia nadmiaru wydanych świadectw
Obowiązek umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej
podmioty zobligowane
wysokość obowiązku
sposoby wypełnienia obowiązku
Audyty efektywności energetycznej
zasady sporządzania audytu
możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej
komisje kwalifikacyjne
Podsumowanie dotychczasowych części spotkania

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Zgłoszenia / cena:
CENA 760 ZŁ netto (szczegóły na karcie zgłoszenia)

Przy zgłoszeniu dwóch osób trzecia 50% taniej!!

Zgłoszenia przyjmujemy do: 16.09.2011r.