Ochrona Danych Osobowych Wg Wymagań GIODO

Kategoria:

BDG HOSSA oferuje Państwu kompleksowe usługi doradcze w zakresie dostosowania Państwa firmy do wymagań znowelizowanej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.


Organizator:

Logo Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA

ul. Boya-Żeleńskeigo 108
40-750 Katowice
tel. 032 2000 174 w.120

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:

ul. T. Boya-Żeleńskiego 108

Katowice


Program szkolenia

Usługa obejmuje:
1. Analizę wstępną przeprowadzoną w trakcie auditu konsultanta w Państwa siedzibie tj.:
- Ocena zabezpieczeń technicznych wykorzystywanych do przetwarzania danych (sprzęt, oprogramowanie antywirusowe, system operacyjny, urządzenie do teletransmisji itp.) pod kątem zgodności z wymaganiami ustawy.
- Ocena posiadanej dokumentacji dotyczącej systemów informatycznych tj. procedur, instrukcji, formularzy, stosowanych praktyk.
2. Dostosowanie istniejących dokumentów i posiadanych zabezpieczeń do wymagań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w tym:
- Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
- Opracowanie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w związku z przetwarzaniem danych.
- Opracowanie Polityki Zarządzania Hasłami.
3. Rejestracja zbioru danych w GIODO – jeśli zbiór danych osobowych podlega rejestracji

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Wymagania ustawy dotyczą wszystkich podmiotów (przedsiębiorców) przetwarzających dane osobowe np. dane pracowników, dane kontrahentów.

Ze w względu na skalę przetwarzanych danych wymagania te są dedykowane do spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń, szkół, przychodni lekarskich, centrów kształcenia ustawicznego

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia wymagań ustawy o ochronie danych osobowych dotyczy właściciela przedsiębiorstwa lub organu kierującego, W znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uzyskał uprawnienia do nakładania grzywien, jako środka egzekucyjnego, w celu przymuszenia (maksymalnie 10 tys. złotych – w stosunku do osoby fizycznej, i maksymalnie 50 tys. złotych – w stosunku do osób prawnych). Więcej informacji na www.hossa.biz

Najpopularniejsze