Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN-18001.

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Zarzdzanie jakoci

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemów zarządzania, zawiera elementy doskonalenia wiedzy i umiejętności auditowania.


Organizator:

Logo Ekologus sp. z o.o.

Ekologus sp. z o.o.

Jaskółcza 29
43-300 Bielsko-Biała
tel. 334960300

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1450 netto zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Pocztowa 39

Bielsko-Biała


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji. Szkolenie w większej części składa się z ćwiczeń, które utrwalają nabytą wiedzę. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które następnie są analizowane przez wykładowcę. Podczas szkolenia uczestnicy przeprowadzają również audit.

Program szkolenia

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN-18001 z perspektywy auditora
Niezgodności. Odniesienie i klasyfikacja niezgodności. Formułowanie niezgodności
Audit wg norm ISO 19011. Proces auditowania, działania auditowe
Kompetencje i cechy osobowe auditorów
Przygotowanie auditu, plan i lista pytań auditowych
Działania auditowe na miejscu
Ustalenia i wnioski z auditu
Raport z auditu
Działania poauditowe
Egzamin

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie kończy się egzaminem. Każdy uczestnik, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający uprawnienia auditora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN-18001.

Szkolenie prowadzi doświadczony Auditor TÜV NORD, uprawniony Trener Centrum Kształcenia Ustawicznego TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Przy zgłoszeniu dwóch osób z tej samej firmy trzecia osoba 50% taniej