NOWA DYREKTYWA O EMISJACH PRZEMYSŁOWYCH

Kategoria: Szkolenia › Prawo ›

Przewidywane konsekwencje dla przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie emisji przemysłowych - IED


Organizator:

Logo Ekologus sp. z o.o.

Ekologus sp. z o.o.

Jaskółcza 29
43-300 Bielsko-Biała
tel. 334960300

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 790 netto zł

Miejsce wydarzenia:

Katowice


Cel szkolenia

Poznanie nowej dyrektywy o emisjach przemysłowych (IPPC),
Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami reprezentującymi Ministerstwo Środowiska.

Program szkolenia

Dyrektywa 2010/75/EU z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych
Cel i zakres nowej dyrektywy,
Główne kierunki zmian w stosunku do obowiązujących przepisów,
Włączona w zakres dyrektywy nowych sektorów,
Transpozycja zapisów dyrektywy do prawodawstwa krajowego,
Nowa rola i kształt dokumentów referencyjnych BAT (BREF),
Techniczne Grupy Robocze – wpływ przedstawicieli branży na kształt BREF-u ,
Wytyczne do rewizji i tworzenia dokumentów referencyjnych BAT,
Konkluzje BAT – zakres obowiązywania, procedury przyjmowania
Nowe wymagania dla LCP,
Możliwości korzystania z derogacji,
Wątpliwości prawne i interpretacyjne,
Nowe wymagania w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych (raport bazowy),
Nowe obowiązki sprawozdawcze,
Inne zmiany,
Ramy czasowe wejścia w życie nowych regulacji i wynikających z nich obowiązków.

Konsultacje, dyskusja

Dodaj ofertę