Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Zarzdzanie jakoci

Kierowanie organizacją i działanie w sposób przynoszący sukces wymaga, aby organizacja była zarządzana i nadzorowana w sposób systematyczny i przejrzysty. Sukces ten zależy w dużej mierze od wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania stworzonego w celu ciągłego doskonalenia, funkcjonowania przez uwzględnienie potrzeb wszystkich stron zainteresowanych, w tym czynników biznesowych.


Organizator:

Logo Ekologus sp. z o.o.

Ekologus sp. z o.o.

Jaskółcza 29
43-300 Bielsko-Biała
tel. 334960300

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1490 netto zł

Miejsce wydarzenia:

Bielsko-Biała


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie roli i zadań Pełnomocnika ZSZ wg wymagań norm ISO 9001, 14001 i PN-N-18001, jako osoby uprawnionej do zarządzania, monitorowania, oceny i koordynowania systemu zarządzania.

Program szkolenia

Osiem zasad zarządzania i korzyści wynikające z ich stosowania
Zarządzanie - skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacja i jej nadzorowania
Dokumentacja systemowa - element zwiększający zdolność do spełnienia wymagań
Odpowiedzialności poszczególnych klientów wewnętrznych w systemach zarządzania
Pełnomocnik ZSZ - doradca wewnętrzny organizacji (doradca - partycypant)
Wykorzystanie podejścia procesowego w zarządzaniu ZSZ
Jakość komunikacji systemowej - czynnik warunkujący sukces
Proces decyzyjny i jego zastosowanie w pracy Pełnomocnika ZSZ
Narzędzia norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001 wykorzystywane w celach doskonalenia
Narzędzia i techniki zarządzania
Wprowadzenie do akredytacji i certyfikacji
Ciągłe doskonalenie jako proces wychodzący ponad wymagania norm systemow

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Egzami Szkolenie kończy się egzaminem.

Każdy uczestnik kursu, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat Pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania.