ABECADŁO OCHRONY ŚRODOWISKA

Kategoria:

Stale zmieniające się przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska sprawiają, że przedsiębiorcy, nie mają świadomości obowiązków, jakie są na nich nakładane przez ustawodawcę.Akty prawne są sukcesywnie dostosowywane i harmonizowane z przepisami europejskimi. Czasami zmiany te mają charakter porządkowy, często jednak wprowadzają zupełnie nowe wymogi. Oprócz dokładania starań, aby nie przeoczyć najnowszych zmian prawnych należy także śledzić i analizować zawartość merytoryczną poszczególnych ustaw. Wymaga to jednak dużej świadomości oraz wiele czasu, który przedsiębiorcy, szczególnie mali i średni, często wolą spożytkować na rozwijanie swojej podstawowej działalności gospodarczej a nie analizę setek stron ustaw środowiskowych


Organizator:

Logo Ekologus sp. z o.o.

Ekologus sp. z o.o.

Jaskółcza 29
43-300 Bielsko-Biała
tel. 334960300

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 590 netto zł

Miejsce wydarzenia:

Tychy


Cel szkolenia

na szkoleniu w jasny i usystematyzowany sposób zostaną omówione najważniejsze ustawy w zakresie ochrony środowiska.
uczestnicy dowiedzą się, jakie wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska są nakładane na poszczególne przedsiębiorstwa oraz z jakimi konsekwencjami wiąże się nieprzestrzeganie poszczególnych ustaw
zaprezentowane zostaną metody i sposoby tworzenia wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz na emisję gazów i pyłów do atmosfery
uczestnicy będą mieli możliwośc indywidualnych konsultacji ze specjalistami o wieloletnim doświadczeniu popartym setkami wykonanych ekspertyz, analiz, raportów
i wniosków o wydanie pozwoleń w zakresie ochrony środowiska, którzy na co dzień świadczą usługi doradcze dla największych przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych na terenie całego kraju.

Program szkolenia

I.Zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami
Podstawowe definicje z Ustawy o odpadach,
Obowiazki wytwórców odpadów.
Decyzje związane z gospodarką odpadami
Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
Programy gospodarki odpadami treść I terminy
Ewidencja odpadów
II. Akty prawne dotyczące ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej.
Akty prawne związane z ochroną wód i z gospodarką wodnościekową ,
Prawo własności wód i gruntów pokrytych wodami. Obowiązki właściciela wody oraz właściciela nieruchomości. Urządzenia i budowle wodne,
Proces inwestycyjny a ochrona wód,
Dyrektywa tzw. powodziowa i planowane zmiany w prawie,
Operat wodnoprawny, instrukcja gospodarowania wodą,
Odpowiedzialność za szkody w Prawie wodnym,
Podstawowe założenia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
III.Podstawowe zagadnienia dotyczące emisji pyłów I gazów
Akty prawne zwiazane z emisją pyłów I gazów
Instalacje wymagające pozwolenia lub zgłoszenia
Instalacje podlegające standardom emisyjnym
Zawartość zgłoszenia
Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Kadra zarządzająca małych i średnich przedsiębiorstw.
Pracownicy działów ochrony środowiska
Pracownicy Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek sprawujących nadzór w zakresie ochrony środowiska
Osoby zainteresowane tematem...