PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Opracowanie siwz oraz proces badania i oceny ofert w aspekcie praktycznym z uwzględnieniem wytycznych kwalifikowania wydatków

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Zamwienia publiczne


szkolenie w związku ze zmianami dotyczącymi zamówień publicznych


Organizator:

Logo Ekologus sp. z o.o.

Ekologus sp. z o.o.

Jaskółcza 29
43-300 Bielsko-Biała
tel. 334960300

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 740 netto zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie mechanizmu powstawania i nakładania korekt finansowych na beneficjentów w związku z naruszeniami przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, wskazanie zasad odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych, ustalania wysokości korekt finansowych oraz sposobów ich unikania.

Program szkolenia

Zakres przedmiotowy systemu nakładania korekt finansowych na beneficjentów realizujących projektu z dofinansowania wspólnotowego kontekście zagadnień:
Warunki wejścia do postępowań,
Parametry oceny spełniania warunków wejścia do postępowań – ich proporcjonalność.
Obowiązki wykonawcy w zakresie instytucji uzupełnienia ofert o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków – stosowanie zasobów,
Podmiotowe parametry opisu przedmiotu zamówienia,
Szacowanie wartości zamówienia,
Warunki zmian umowy w trakcie jej realizacji,
Priorytetowe usługi,
Zaniechanie badania ofert- przesłanki,
Terminy składania ofert,
System ogłoszeń i nowe ogłoszenia w negocjacjach bez ogłoszenia i wolnej ręki,
Inne przesłanki unieważnienia postępowania,
Zmiana terminów uprawomocnienia się wyniku postępowania,
Przesłanki dążenia do nieważności umowy z natury prawa,
Terminy na składanie odwołań,
Unieważnienie umowy przez Izbę,
Kary finansowe Izby,
Zastosowanie taryfikatora a zastosowanie przepisów o odpowiedzialności.
System nakładania korekt finansowych na beneficjentów środków UE za naruszenia w prawie zamówień publicznych
Status dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”
Rozwiązywanie problemów uczestników postępowania.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie prowadzi Grzegorz Modrzejewski – absolwent Prawa Zamówień Publicznych UMK, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, trener i szkoleniowiec. Prezesa UZP, doradca w sprawach zamówień publicznych.