Problem solving

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Produkcja i strategie

Powszechnie wiadomo, że zarówno zapobieganie, jak i sprawne rozwiązywanie pojawiających się problemów w firmie produkcyjnej jest kluczem do jej efektywnego funkcjonowania.


Organizator:

Logo MindLab Sp. z o.o.

MindLab Sp. z o.o.

Limanowskiego 31/15
30-557 Kraków
tel. 122927583

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

W ramach prezentowanego szkolenia uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności, pozwalające im na trafne identyfikowanie problemów i podjęcie szybkich i skutecznych sposobów ich usuwania. Nauczą się również jak zapobiegać pojawieniu się danego problemu w przyszłości oraz jak badać skuteczność podjętych działań korygujących. Dzięki wdrożeniu tych metod przy czynnym współudziale kierownictwa, możliwa będzie znacząca poprawa jakości i wydajności procesów.

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł A: Zdefiniowanie problemu
Zagadnienia:
• definicja problemu i klasyfikacja różnego typu problemów napotykanych w codziennej pracy
• cykl PDCA a rozwiązywanie problemów
• metoda 5W
• metoda SMART

Moduł B: Najważniejsze narzędzia rozwiązywania problemów
Zagadnienia:
• brainstorming – burza mózgów
• Rybia Ość – diagram Ishikawy
• diagram Pareto
• diagram rozrzutu
• arkusz kontroli
• histogram

Dzień 2

Moduł C: Metoda Rozwiązywania problemów w 8 krokach
Zagadnienia
• określenie problemu
• określenie sytuacji bieżącej
• ustalenie celu
• analiza przyczyny
• ustalenie środków zaradczych
• sprawdzenie skuteczności środków zaradczych
• monitorowanie wyników i procesu (działania korygujące)
• standaryzacja

Moduł D: Techniki efektywnej komunikacji przy rozwiązywaniu problemów
Zagadnienia:
• komunikacja jedno- i dwukierunkowa
• cechy dobrej informacji
• koszty jakości
• unikanie zakłóceń komunikacyjnych i konfliktów podczas rozwiązywania problemów

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej - zadzwoń 12 929 75 83 lub biuro@mindlab.pl