Szkolenie Nowa dyrektywa IED o emisjach przemysłowych

Kategoria: Szkolenia › Pozostae

Przewidywane konsekwencje dla przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych - IED

Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych została wydana w celu usprawnienia systemu IPPC. Zarówno państwa członkowskie jak i Komisja uznały potrzebę zmian przepisów Dyrektywy 2008/1/WE w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz ujednolicenia wymogów wydawania pozwoleń we wszystkich krajach Unii.
Nowa Dyrektywa powstała poprzez przekształcenie i połączenie dotychczas istniejących przepisów Dyrektyw: 96/61/WE, 2001/80/WE, 2000/76/WE, 1999/13/WE, 78/176/EWG, 82/883/EWG i 92/112/EWG.


Organizator:

Logo Ekologus sp. z o.o.

Ekologus sp. z o.o.

Jaskółcza 29
43-300 Bielsko-Biała
tel. 334960300

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 790 netto zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa i Katowice

Warszawa i Katowice


Cel szkolenia

• Poznanie nowej dyrektywy o emisjach przemysłowych (IPPC),
• Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami reprezentującymi Ministerstwo Środowiska.

Program szkolenia

1. Cel i zakres nowej dyrektywy,

2. Główne kierunki zmian w stosunku do obowiązujących przepisów,

3. Włączona w zakres dyrektywy nowych sektorów,

4. Transpozycja zapisów dyrektywy do prawodawstwa krajowego,

5. Nowa rola i kształt dokumentów referencyjnych BAT (BREF),

5.1. Techniczne Grupy Robocze – wpływ przedstawicieli branży na kształt BREF-u ,

5.2. Wytyczne do rewizji i tworzenia dokumentów referencyjnych BAT,

5.3. Konkluzje BAT – zakres obowiązywania, procedury przyjmowania,

6. Nowe wymagania dla LCP,

6.1. Możliwości korzystania z derogacji,

6.2. Wątpliwości prawne i interpretacyjne,

7. Nowe wymagania w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych (raport bazowy),

8. Nowe obowiązki sprawozdawcze,

9. Inne zmiany,

10. Ramy czasowe wejścia w życie nowych regulacji i wynikających z nich obowiązków.

11. Konsultacje, dyskusja

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie prowadzi Marcin Wiśniewski – Ministerstwo Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych, Wydział Najlepszych Dostępnych Technik Krajowe Centrum BAT
Szkolenie odbnędzie się 13.01.2011 r. w Warszawie oraz 8.03.2012 r. w Katowicach. Bliższych informacji o szkoleniu mzna uzyskać kontaktując sie z Paulina Otolińską, te. (033) 496 03 00 lub e-mail: szkolenia@ekologus.pl