ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW I OPRACOWANIA BUDŻETU DO PROJEKTU W RAMACH PO KL

Kategoria: Szkolenia › Pozostae


Organizator:

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego

ul. św. Tomasz 30/6
31-027 Kraków
tel. 012 429 26 88

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 320 zł

Miejsce wydarzenia:

Ul. Niemcewicza 17, Hotel HARCTUR

Warszawa


Dodaj ofertę

srebrnypies

Więcej informacjiINSTYTUT DORADZTWA REGIONALNEGO I EUROPEJSKIEGO ZAPRASZA NA
SZKOLENIE W WARSZAWIE

 

Zapraszamy na szkolenie.  Data: 25.03.2009 r.  godzina 10-15. Miejsce: WARSZAWA HOTEL HARCTUR ul. Niemcewicza 17

 

 ZASADY
KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW
I OPRACOWANIA BUDŻETU DO PROJEKTU W RAMACH PO KL

 

Adresaci:  pracownicy instytucji
przygotowujący się do aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki

Cele szkolenia: 

§         
poznanie oraz zrozumienie zasad przygotowania i realizacji
projektów współfinansowanych ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w
nowym okresie programowania;

§         
uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu opracowywania
projektu, tworzenia budżetu i kwalifikowania jego kosztów.

I. Podział kosztów:

§                     
rodzaje kosztów

§                     
koszty kwalifikowane

§                     
koszty niekwalifikowane

§                     
wkład własny

§                     
koszty bezpośrednie i pośrednie

§                     
cross-financing


II. Podstawy tworzenia budżetu projektu:

§                    
informacje wstępne do
projektowania budżetu

§                    
kategorie i podkategorie
budżetowe

§                    
zgodność budżetu z harmonogramem
projektu

§                    
przykładowy budżet (analiza)

§                    
ćwiczenia

III. Podsumowanie:

§        
pytania i odpowiedzi

§        
ewaluacja szkolenia, wręczenie  certyfikatów

Metodyka
szkolenia:

§         
interaktywne wykłady połączone z
prezentacjami multimedialnymi;

§         
warsztaty i ćwiczenia praktyczne
połączone z analizą przypadków, praca grupowa, zajęcia warsztatowe z kartami
pracy.

Prowadzący:  Specjalista w zakresie zarządzania edukacją
i projektami europejskimi, edukacji kulturowej, ewaluacji systemów
edukacyjnych. Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami
europejskimi i programami edukacyjnymi (autor, koordynator, ewaluator
projektów, trener, konsultant) w projektach: LEONARDO DA VINCI, SOCRATES
COMENIUS, IW EQUAL, EFSKoszt
uczestnictwa wynosi 320 zł i obejmuje:

 materiały, świadectwo, bufet, lunch w czasie
warsztatów.

Jednocześnie informujemy, że
istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie
ustalonym terminie dla grupy.

Szczegółowe informacje pod nr
tel. (012) 429 26 88/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE ,
www.idrie.pl/

Zgłoszenie proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA:

Data
szkolenia:25.03.2009 godz.10.00-15.00 
Warszawa

Tytuł:
„ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW I OPRACOWANIA BUDŻETU DO
PROJEKTU W RAMACH PO KL”

Imię i
nazwisko:
..................................................................................................................................................................

Stanowisko:.........................................................................................................................................................................

Nazwa
instytucji: 
........................................................................NIP...................................................................................

Adres:
................................................................................................................................................................................

Tel/fax: ............................................... e-mail:  
.................................................................................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych  z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić
właściwe): 

·         
gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia                              

·         
przelewem na konto:  Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

 

 

WPŁATA NA KONTO DO DNIA 
23.03.09  Kredyt Bank S.A. I
Oddział Kraków 66150011421211400369490000  
z dopiskiem „25.03.2009 Warszawa”