C++ - Podstawy programowania

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Programowanie


Organizator:

Logo Centrum Edukacyjne MRP-KODER

Centrum Edukacyjne MRP-KODER

Szczęśliwa 2
30-650 Kraków
tel. 12 636-91-98

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1200,00 zł

Miejsce wydarzenia:

Zakopiańska 73, 30-418

Kraków


Cel szkolenia

Kurs przeznaczony dla osób chcących nauczyć się podstaw programowania w języku C++.

Program szkolenia


1. Struktura programu w C++ (wprowadzenie).
2. Typy danych, operatory arytmetyczne.
3. Operacje i operatory logiczne. Preprocesor (wyswietlanie danych).
4. Funkcje, instrukcja IF, pętle (while, do-while), pętle (for), przerwania
(break, continue, goto), instrukcja switch.
5. Definicje własnych typów. Struktury.
6. Tablice (proste, struktur, wielowymiarowe). Wskaźniki(tablic, struktur).
7. Wprowadzenie do środowiska Visual C++ (tworzenie, kompilacja,
uruchamianie).
8. Windows Form Application (projekt, okno główne, elementy
kontrolne). Kontrolki (tworzenie, właściwości, zdarzenia).
9. Podstawy programowania obiektowego (klasy, obiekty, dziedziczenie).
10. Bazy danych (tworzenie bazy danych, integracja z aplikacją).
Komponent PrintDocument (drukowanie tekstu i grafiki).

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie obejmuje ćwiczenia oraz wykłady w łącznym wymiarze 32 godzin.
Typ szkolenia: otwarty