Microsoft .Net- Programowanie Obiektowe

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Programowanie


Organizator:

Logo Centrum Edukacyjne MRP-KODER

Centrum Edukacyjne MRP-KODER

Szczęśliwa 2
30-650 Kraków
tel. 12 636-91-98

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1200,00 zł

Miejsce wydarzenia:

Zakopiańska 73, 30-418

Kraków


Cel szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla początkujących oraz zaawansowanych programistów pragnących poszerzyć swoje umiejętności o wiedzę z zakresu platformy Microsof .Net.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do platformy Microsoft .Net (architektura,
środowisko Visual Basic, biblioteka MSDN Library).
2. Zapoznanie z językiem C# (składnia, deklaracja stałych i
zmiennych, typy i ich konwersje, instrukcje, operatory logiczne, pętle,
tablice).
3. Narzędzia programowania obiektowego (klasy, konstruktory i
destruktory, dziedziczenie, przeciążenie, operatory, delegaty, wątki).
4. Metodologia tworzenia złożonych aplikacji (wzorce, moduły,
zewnętrzne referencje).
5. Programowanie z wykorzystaniem WinForms - wybrane zagadnienia (okna
dialogowe, interfejs i menu aplikacji, kontrolki, paski statusu, obsługa
zdarzeń i błędów użytkownika)
6. Projekt własny

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie obejmuje ćwiczenia oraz wykłady w łącznym wymiarze 32 godzin.
Typ szkolenia: otwarte