Microsoft Access- podstawy efektywnego wykorzystania baz danych

Kategoria: Szkolenia › Informatyka › Pakiet office


Organizator:

Logo Centrum Edukacyjne MRP-KODER

Centrum Edukacyjne MRP-KODER

Szczęśliwa 2
30-650 Kraków
tel. 12 636-91-98

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 900,00 zł

Miejsce wydarzenia:

Zakopiańska 73, 30-418

Kraków


Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obsługujących gotowe bazy danych, a także dla osób planujących tworzenie nowych bądź modyfikowanie istniejących baz.

Program szkolenia

1. Teoria baz danych
- Architektura bazy danych;
- Terminologia; bazy jednotabelowe, a bazy relacyjne;
- Struktura relacyjnych baz danych, tabele, klucze, indeksy, relacje, warunki, język opisu danych i zgłaszania zapytań do bazy.
2. Obiekty baz danych: prezentacja i zasady projektowania relacyjnych baz danych
- Praca na istniejących bazach danych;
- Dodawanie rekordów do bazy danych;
- Zaznaczanie rekordów;
- Kopiowanie, usuwanie i przenoszenie danych;
- Posługiwanie się formularzami podstawowymi i podrzędnymi do wprowadzania danych;
- Wyszukiwanie rekordów, filtrowanie, sortowanie.
3. Tabele
- Korzystanie z kreatora tabel;
- Projektowanie nowych tabel;
- Określanie pola lub pól klucza podstawowego w tabeli;
- Tworzenie relacji między tabelami;
- Relacje 1 do 1, 1 do wielu, wiele do wielu;
- Tworzenie masek wprowadzania.
4. Kwerendy
- Tworzenie kwerend za pomocą kreatora kwerend;
- Tworzenie kwerend wybierających;
- Obliczenia w kwerendach;
- Tworzenie kwerend parametrycznych i krzyżowych;
- Właściwości kwerend.
5. Formularze
- Kreator formularzy;
- Projektowanie i tworzenie formularzy bez pomocy kreatora;
- Dodawanie etykiet, zmiana wielkości tekstu, kolorów;
- Typy formantów i przybornik;
- Definiowanie standardowego wyglądu nowych formularzy;
6. Raporty
- Autoraporty;
- Kreator raportów;
- Przeglądanie i projektowanie raportów;
- Modyfikacje raportów;

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie obejmuje wykłady i ćwiczenia w wymiarze 12 godzin.
Typ szkolenia: otwarte