RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Kategoria:

Szkolenie jest odpowiedzią na ciągle rosnący problem stresu zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym. Umiejętność radzenia sobie ze stresem zwiększa jakość życia, wydajność w pracy i chroni również przed zjawiskiem wypalenia zawodowego.


Organizator:

Logo Centrum Edukacji i Biznesu

Centrum Edukacji i Biznesu

ul. Mehoffera 70D / 10
03-131 Warszawa
tel. 22 243-33-27

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

• Zapoznanie uczestników z zagadnieniem stresu od strony psychologicznej i fizjologicznej
• Wskazanie obszarów w pracy , które zwiększają poziom stresu i powodują ryzyko wypalenia zawodowego
• Dokonanie autoanalizy w zakresie strategii radzenia sobie ze stresem
• Wykształcenie technik i metod w zakresie radzenia sobie z różnymi rodzajami stresu
• Rozwój umiejętności skutecznej komunikacji zapobiegającej nieporozumieniom, konfliktom i w efekcie stresowi.
• Dostarczenie wiedzy na temat skutecznego organizowania sobie własnego czasu tak, by zapobiegać powstawaniu sytuacji stresowych
• Podniesienie wiedzy i umiejętności rozpoznawania technik manipulacji i obrony przed niechcianym wpływem na nasze zachowania i postawy oraz wywierania konstruktywnego wpływu na otoczenie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zagadnienia stresu – aspekty psychologiczne.

2. Rodzaje stresu : stres pozytywny i stres negatywny.

3. Analiza własnych stresorów.

4. Czynniki i źródła stresu.

5. Reakcje na stres i objawy stresu.

6. Style radzenia sobie ze stresem.

7. Diagnoza własnego stylu reagowania na stres – autodiagnoza.

8. Stres organizacyjny: przyczyny, zapobieganie i radzenie sobie z nim.

9. Wypalenie zawodowe a stres. Ochrona przed stresem w miejscu pracy. Profilaktyka i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

10. Czynniki osłabiające wpływ stresu.

11. Techniki radzenia sobie ze stresem ( relaksacja, medytacja, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia oddechowe, wizualizacja itp.).

12. Styl życia chroniący przed stresem (pozytywne myślenie, percepcja -właściwe proporcje, technika afirmacji, work-life ballance, właściwa dieta, poczucie komfortu i sport).

13. Zarządzanie czasem i dobra organizacja pracy jako czynnik obniżający ryzyko stresu i jego natężenie.

14. Radzenie sobie z psycho- i socjomanupulacjami.

15. Krótki trening asertywnej komunikacji, redukującej stresory w relacjach międzyludzkich.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

METODYKA/TECHNIKI STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA:

• Interaktywne, warsztatowe techniki pracy (praca w grupach, odgrywanie ról, scenki, ćwiczenia, dyskusja moderowana)
• Mini wykłady
• Metody twórczego myślenia (np.: burza mózgów, używanie metafor, metoda circept itp)
• Lodołamacze, krótkie ćwiczenia aktywizujące
• Korzystanie z doświadczeń uczestników w poszukiwaniu najlepszych wzorców
• Praca z kamerą lub dyktafonem( nagrywanie scenek oraz analiza nagranego materiału) – opcjonalnie, w zależności od potrzeb i nastawienia grupyJeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: a.kindzierska@ceib.com.pl