Zarządzanie sobą w czasie

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Często jest tak, że praca, która nas bardzo pochłania i przytłacza wcale nie jest tak efektywna jak byłaby gdybyśmy lepiej ją zaplanowali i zorganizowali.


Organizator:

Logo Centrum Edukacji i Biznesu

Centrum Edukacji i Biznesu

ul. Mehoffera 70D / 10
03-131 Warszawa
tel. 22 243-33-27

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności na temat tego:

- Jak harmonijne zarządzać obowiązkami w pracy i życiu osobistym.
- Jak zdiagnozować indywidualne przeszkody w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu.
- Jak formułować cele w sposób jasny i motywujący.
- Jak wykorzystać i dobrać odpowiednie metody planowania.
- Jak pozbyć się presji pilnych spraw i działać efektywniej.

Program szkolenia

1. Diagnoza podstawowych barier w zarządzaniu sobą w czasie:
• Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w organizacji pracy
• Działanie przekonań i metafor na temat czasu
• Filozofia Kaizen w zarządzaniu czasem - małe kroki w kierunku rozwoju

2. Reguły zarządzania sobą w czasie:
• Formułowanie celów
• Analiza spójności celów
• Operacjonalizacja celu
• Techniki planowana czasu
• Kryteria, elementy i rodzaje planowania
• Narzędzia planowania
• Priorytety – sprawy ważne i pilne
• Określanie priorytetów według celów
• Program GTD - kolekcjonowanie, analizowanie, porządkowanie, przeglądanie i realizacja

3. Kontrola czasu i identyfikacja przyczyn jego strat:
• Dzienniki aktywności – na co tracisz czas
• Identyfikacja „złodziei” czasu
• Zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni

4. Asertywność a zarządzanie czasem:
• Pojęcie asertywności – typy zachowań
• Umiejętność wyrażania „nie” - obrona granic psychologicznych

5. Delegowanie uprawnień i powierzanie zadań:
• Właściwy dobór zadań, które można delegować
• Zasady jasnego i precyzyjnego przekazywania zadań


Dodaj ofertę

Więcej informacji

Zajęcia obejmują mini wykłady oraz trening psychologiczny oparty na technikach pracy z grupą:
- ćwiczenia,
- dyskusja moderowana,
- kwestionariusze,
- analiza przypadku,
- symulacje,
- warsztatJeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: a.kindzierska@ceib.com.pl