NEGOCJACJE W PROCESIE SPRZEDAŻY

Kategoria: Szkolenia › Sprzeda › Negocjacje


Organizator:

Logo Centrum Edukacji i Biznesu

Centrum Edukacji i Biznesu

ul. Mehoffera 70D / 10
03-131 Warszawa
tel. 22 243-33-27

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Przygotowanie negocjatorów do samodzielnego i odpowiedzialnego prowadzenia negocjacji w procesie sprzedaży. Doskonalenie umiejętności prowadzenia negocjacji z jednoczesnym umocnieniem relacji z partnerem biznesowym.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie:
- Ćwiczenie integracyjne
- Cele, korzyści i metody pracy
- Program Szkolenia
- Oczekiwania uczestników

2. Wstęp do negocjacji:
-Negocjacje w procesie sprzedaży
-Definicje i fakty dotyczące negocjacji
-Cechy osobiste i ich znaczenie w procesie prowadzenia negocjacji handlowych
-Diagnoza własnego potencjału oraz analiza najczęściej występujących „typów" negocjacyjnych

3. Przygotowanie do negocjowania kontraktów handlowych:
- Efektywne planowanie negocjacji
- Warunki wewnętrzne i zewnętrzne determinujące negocjatora
- Potrzeby własne i identyfikacja potrzeb drugiej strony
- Zasady i metody zbierania informacji o partnerze

4. Komunikacja w negocjacjach:
- Warunki skutecznej komunikacji w procesie negocjacji
- Efektywność komunikacji werbalnej - argumentacja i zasady przekonywania
- Przekaz niewerbalny - znaczenie obserwacji partnera
- Sterowanie procesem komunikacji w zależności od preferencji klienta

5. Zmienne negocjacyjne:
- Określanie zmiennych negocjacyjnych
- Priorytet zmiennych dla obu stron
- Wartości zmiennych negocjacyjnych
- Konstruowanie alternatyw - BATNA

6. Dążenie do rezultatów korzystnych dla obu stron:
- Efekt, wygrany - wygrany''
- Asertywna wymiana ustępstw
- Negocjowanie pakietu i tryb warunkowy
- Metody budowania pozytywnych relacji negocjacyjnych

7. Rozróżnianie stanowisk i interesów stron:
- Cele i stanowiska
- Potrzeby i interesy
- Negocjacje, jako metoda zaspakajania potrzeb
- Odkrywanie interesów partnera

8. Manipulacje w negocjacjach:
- Taktyki i blefy negocjacyjne
- Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania
- Demaskowanie gier handlowo - negocjacyjnych
- Asertywne przeciwstawianie się próbom manipulacji

9. Sytuacje trudne w negocjacjach:
- Przełamywanie impasu w negocjacjach
- Metody rozmowy ze zdenerwowaną czy agresywną osobą.
- Techniki panowania nad emocjami i stresem podczas negocjacji.

10. Podsumowanie Szkolenia - przyszłe działania:
- Syntetyczne podsumowanie treści Szkolenia
- Zarys indywidualnej implementacji nabytych umiejętności w codziennej pracy

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi. Zastosowanie podczas zajęć metody symulacji pozwala słuchaczom aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Wykorzystywane także będą nowoczesne środki takie jak: kwestionariusze, case study, wideo itp.


Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: a.kindzierska@ceib.com.pl