Zarządzanie dla zwiększenia produktywności - warsztat dla brygadzistów, liderów, mistrzów

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Produkcja i strategie

W rękach brygadzisty, lidera, mistrza spoczywa odpowiedzialność za efektywność nadzorowanych pracowników, za produktywność całej organizacji!


Organizator:

Logo Centrum Edukacji i Biznesu

Centrum Edukacji i Biznesu

ul. Mehoffera 70D / 10
03-131 Warszawa
tel. 22 243-33-27

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Warsztat, który Państwu proponujemy, ma na celu wyposażenie brygadzistów, liderów, mistrzów w umiejętność zarządzania, co prowadzi do zmiany zachowań, redukcji strat czasu i natychmiastowego wzrostu produktywności.

Program szkolenia

1.Czym jest zarządzanie:
Kroki zarządzania są powiązane!
Czym jest efektywność?
Zarządzanie innymi analogiczne do zarządzania sobą.

2.Zarządzanie jako system – gwarancja wyeliminowania strat czasu, praca ze zmniejszonym wysiłkiem i lepszymi efektami:
Odkrycie porządku jako głównego warunku sukcesu zespołu – efektywnego wykorzystania czasu i wysiłku członków zespołu. Odkrycie fenomenu efektywności zespołu przez eliminacje strat czasu. Straty jawne i ukryte

3.Tworzenie celu – głównego narzędzia zarządzania:
Tworzenie celów SMART.
Hierarchia celów.
Rozkładanie celów głównych i długoterminowych na cele instrumentalne i dochodzenie aż do celów czynności
W jaki sposób cel motywuje?

4.Przydzielanie zadań – komunikacja:
Przydzielanie zadań jest komunikacją!
Efektywna/asertwna komunikacja:
werbalna/niewerbalna
pytania zamknięte/otwarte,
aktywne słuchanie, parafraza, odzwierciedlanie
komunikaty typu „ty” i typu „ja”.

5.Kontrola porównanie wykonania z celem, wykrycie różnicy i znalezienie jej przyczyny:
Przyczyny odpowiedzialne za różnice miedzy wykonaniem a celem.
Braki w umiejetnosci lub w motywacji jako przyczyny różnic.
Co to jest motywacja? Kara i nagroda w motywacji. Style poznawcze, co motywuje kogo?

6.Działania korygujące w reakcji na różnicę:
Konfrontacja – procedura egzekwowania w sytuacji niewykonania przez pracowników zleconych zadań
Różne postawy podwładnych, zachowania, emocje. Jak asertywnie radzić sobie z nimi?

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: a.kindzierska@ceib.com.pl