Biznes-desk.pl - portal nowoczesnego biznesu Zaloguj się do panelu managerskiegoDodaj obiekt szkoleniowy do bazyZałóż konto w portalu www.biznes-desk.pl

» Szkolenie

¬ródła i sposoby pozyskiwania ¶rodków unijnych na projekty inwestycyjne dla sektora M¦P

Kategoria: Szkolenia › Finanse › Zarz±dzanie finansami

Unijne ¶rodki o charakterze dotacyjnym s± obecnie najpopularniejszym Ľródłem pozyskiwania obcego kapitału na finansowanie działań inwestycyjnych. Popularno¶ć tych Ľródeł, wynikaj±ca przede wszystkim z ich bezzwrotnego charakteru.


Organizator:

Logo Trigonum sp. z o.o.

Trigonum sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 197
81-521 Gdynia
tel. 583419493

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: free

Miejsce wydarzenia:

Szczecin


» Cel szkolenia

Celem tego szkolenia jest zatem zapoznanie uczestników z podstawowymi unijnymi Ľródłami finansowania „twardych” inwestycji dostępnymi dla mikro, małych i ¶rednich przedsiębiorstw (M¦P) regionu zachodniopomorskiego, prezentacja procedur zwi±zanych z aplikowaniem o ¶rodki unijne oraz przekazanie umiejętno¶ci wyszukiwania Ľródeł szczegółowych informacji lub wsparcia w przygotowaniu wniosku.

» Program szkolenia

Zakres tematyczny szkolenia:

¬ródła unijnego dofinansowania inwestycji w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach sektora M¦P.
Przegl±d instytucji odpowiedzialnych za rozdział ¶rodków na dofinansowanie inwestycji dla sektora M¦P.
Podstawy systemu wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego .Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ), ze szczególnym uwzględnieniem procedur konkursowych.
Ogólne zasady kwalifikowalno¶ci projektów, beneficjentów i kosztów w ramach PO IG / RPO WZ.
Podstawy zasad sporz±dzania prawidłowego wniosku o dofinansowanie w ramach PO IG/RPO WZ.
Szkolenie prowadzone będzie przez do¶wiadczonych trenerów. Na szkoleniu otrzymacie Państwo komplet materiałów. W trakcie szkolenia przewidziano przerwy kawowe w trakcie których będziecie mieli Państwo okazję nawi±zać kontakty biznesowe z pozostałymi uczestnikami projektu.

Dodaj ofertę

» Więcej informacji

Celem zgłoszenia uczestnika prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.pomorze.innowacje-przez-inwestycje.pl/category/167
Rekrutacja trwa do 20 lipca 2012 r., lub wyczerpania miejsc.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu"Innowacyjno¶ć przez inwestycje" współfinansowanego ze ¶rodków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Forma szkolenia:wykład poł±czony z prezentacj± multimedialn±, warsztat.
informacje na stronie http://www.pomorze.innowacje-przez-inwestycje.pl/docs/162
Kontakt:Ada Stajewska – Kierownik Projektu:
e-mail: astajewska@e-habitat.pl
tel. 58 3419493

home   |   polityka prywatnosci   |   mapa strony   |  kontakt   
©Copyright www.biznes-desk.pl - wszystkie prawa zastrzeżone