Źródła i sposoby pozyskiwania środków unijnych na projekty inwestycyjne dla sektora MŚP

Kategoria: Szkolenia › Finanse › Zarzdzanie finansami

Unijne środki o charakterze dotacyjnym są obecnie najpopularniejszym źródłem pozyskiwania obcego kapitału na finansowanie działań inwestycyjnych. Popularność tych źródeł, wynikająca przede wszystkim z ich bezzwrotnego charakteru.


Organizator:

Logo Trigonum sp. z o.o.

Trigonum sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 197
81-521 Gdynia
tel. 583419493

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: free

Miejsce wydarzenia:

Szczecin


Cel szkolenia

Celem tego szkolenia jest zatem zapoznanie uczestników z podstawowymi unijnymi źródłami finansowania „twardych” inwestycji dostępnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) regionu zachodniopomorskiego, prezentacja procedur związanych z aplikowaniem o środki unijne oraz przekazanie umiejętności wyszukiwania źródeł szczegółowych informacji lub wsparcia w przygotowaniu wniosku.

Program szkolenia

Zakres tematyczny szkolenia:

Źródła unijnego dofinansowania inwestycji w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach sektora MŚP.
Przegląd instytucji odpowiedzialnych za rozdział środków na dofinansowanie inwestycji dla sektora MŚP.
Podstawy systemu wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego .Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ), ze szczególnym uwzględnieniem procedur konkursowych.
Ogólne zasady kwalifikowalności projektów, beneficjentów i kosztów w ramach PO IG / RPO WZ.
Podstawy zasad sporządzania prawidłowego wniosku o dofinansowanie w ramach PO IG/RPO WZ.
Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych trenerów. Na szkoleniu otrzymacie Państwo komplet materiałów. W trakcie szkolenia przewidziano przerwy kawowe w trakcie których będziecie mieli Państwo okazję nawiązać kontakty biznesowe z pozostałymi uczestnikami projektu.

Dodaj ofertę

srebrnypies

Więcej informacji

Celem zgłoszenia uczestnika prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.pomorze.innowacje-przez-inwestycje.pl/category/167
Rekrutacja trwa do 20 lipca 2012 r., lub wyczerpania miejsc.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu"Innowacyjność przez inwestycje" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Forma szkolenia:wykład połączony z prezentacją multimedialną, warsztat.
informacje na stronie http://www.pomorze.innowacje-przez-inwestycje.pl/docs/162
Kontakt:Ada Stajewska – Kierownik Projektu:
e-mail: astajewska@e-habitat.pl
tel. 58 3419493