SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Kategoria:

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej kierowane jest do pracowników oraz pracodawców.


Organizator:

Logo Centrum Edukacyjne MRP-KODER

Centrum Edukacyjne MRP-KODER

Szczęśliwa 2
30-650 Kraków
tel. 12 636-91-98

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:

Zakopiańska 73

Kraków


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony p.poż oraz zdobycie umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.

Program szkolenia

Zdobycie wiedzy dotyczącej zapewnienia koniecznych warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, oraz tworzeniu warunków zapobiegających powstaniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia i minimalizowaniu skutków tych zdarzeń.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie przeprowadza się w formie wykładu prowadzonego z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, w wymiarze 4 godzin lekcyjnych przez aktywnych zawodowo specjalistów bhp i p.poż oraz prawa pracy. Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte.