Pierwsza pomoc przedmedyczna - podstawowy kurs udzielania pomocy poszkodowanym

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Czas trwania: 5 godzin
Koszt: 90 netto zł
Termin: 2012-06-22 - 2012-06-22


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 90 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Faradaya 53. lok 44

Częstochowa


Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Program szkolenia

Przebieg i program szkolenia:
Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i prezentacji , podczas których zostaną przedstawione i zinterpretowane:
1. Zabiegi i pomoc w stanach zagrożenia życia
2. ABC resuscytacji
3. Postępowanie z chorym przy braku oddechu, zatrzymaniu krążenia z napadem drgawek
4. Masaż pośredni serca - (dorosły, dziecko, niemowlę)
5. Oddychanie metodą usta-usta - (dorosły, dziecko, niemowlę)
6. Postępowanie w oparzeniach i w odmie opłucnej
7. Metody unieruchomiania zwichnięć i złamań
8. Postępowanie z chorym porażonym prądem, przy zakrztuszeniu ciałem obcym
9. Udzielenie pierwszej pomocy przy zachłyśnięciu płynami, poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym lub w pożarach
10. Zaopatrywanie ran kłutych, szarpanych i postrzałowych

Podczas szkolenia uczestnicy ćwiczą na fantomie ze wskaźnikami umożliwiającymi kontrolowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie odbędzie się:
w siedzibie Biura "SYSTEM" Częstochowa ul. Faradaya 53.
Blisko centrum, bardzo dobry dojazd, parking gratis

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa 1 osoby 90zł +VAT (110,70 brutto)
W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura SYSTEM Sp. J.
oraz studenci, koszt uczestnictwa 1 osoby 75zł +VAT (92,25 brutto)

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu, zaświadczenie ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe