Auditor systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Zarzdzanie jakoci

Dla kogo:
Szkolenie polecane jest dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 700 netto zł

Miejsce wydarzenia:

Faradaya 53 lok 44

Częstochowa


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestnika:
- systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2008,
- wytycznych do prowadzenia auditu,
oraz nabycie praktycznej umiejętności planowania, wykonywania i dokumentowania auditu.
Potwierdzeniem osiągnięcia celu jest otrzymanie przez uczestnika certyfikatu auditora wewnętrznego wydanego przez jednostkę certyfikującą DAS CERTIFICATION Ltd.

Program szkolenia

Szkolenie odbędzie się w formie krótkich wykładów, moderowanych quizów, ćwiczeń na dokumentacji auditowej.

Program szkolenia:
1. Rodzina norm serii ISO 9000
2. Proces certyfikacji
3. 8 zasad zarządzania
4. Podstawowe definicje dotyczące systemów zarządzania jakością przydatne dla auditorów - norma ISO 9000:2005
5. Omówienie wymagań normy ISO 9001:2008 z punktu widzenia auditora
6. Omówienie wytycznych do auditowania wg normy ISO 19011
7. Symulacja auditu - ćwiczenia
7.1 sporządzenie planu auditu
7.2 przygotowanie się do auditu, w tym sporządzenie listy pytań / listy kontrolnej
7.3 spotkanie otwierające
7.4 badanie auditowe - rozmowy z auditowanymi, notowanie uwag, spostrzeżeń i niezgodności
7.5 spotkanie zamykające
7.6 zapisywanie niezgodności
7.7 sporządzenie raportu z auditu
8. Egzamin - osoby, które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS CERTIFICATION Ltd.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Wykładowca:
Szkolenie poprowadzi wykładowca od 10 lat zajmujący się systemami zarządzania jako Pełnomocnik, auditor i wdrożeniowiec.

Rozpoczęcie/Zakończenie szkolenia:
Każdego dnia zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00, kończą o godz. 16.00

Szkolenie odbędzie się:
Siedziba Biura "SYSTEM" ul. Faradaya 53, 42-200 Częstochowa
Blisko centrum, bardzo dobry dojazd, parking gratis.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa 1 osoby 700zł +VAT (861zł brutto)
Studentów obowiązuje niższa cena 500 zł netto (615 zł brutto).

Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- przerwy kawowe,
- zaświadczenie ukończenia szkolenia,
- certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS CERTIFICATION Ltd.