Standardy bezpieczeństwa i jakości żywności wymagane przez sieci handlowe - BRC wyd. 6, IFS

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Pozostae

Dla kogo:
Pełnomocnicy ds. Jakości, członkowie zespołów HACCP (zespołów ds. bezpieczeństwa żywności), osoby odpowiedzialne za opracowanie i nadzorowanie funkcjonowania procedur w zakresie wymagań związanych z dobrą praktyką produkcyjną i higieniczną,


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 380 netto zł

Miejsce wydarzenia:

Faradaya 53 lok 44

Częstochowa


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego opracowania systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności opartego na wymaganiach standardów BRC wyd. 6 i IFS.

Program szkolenia

Przebieg i program szkolenia:
Zagadnienia ogólne:
- podstawa i koncepcja standardów BRC wyd. 6 i IFS
- wymagania prawne w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu żywności powiązanie z ustawodawstwem UE
- Codex Aliementarius
- wymagania w zakresie GMP i GHP
- powiązania pomiędzy wymaganiami standardów BRC wyd. 6 i IFS International Food Standard
- ogólne wymagania
- zarządzanie systemem jakości
- odpowiedzialność kierownictwa
- kontrola procesu produkcji
- pomiary, analiza i doskonalenie
- wymagania dotyczące GMO i alergenów BRC Global Standard FOOD
- wymagania standardu
- wymagania systemu zarządzania jakością
- normy związane z otoczenie i wyposażeniem zakładu
- kontrola wyrobu i procesu - wymagania w stosunku do personelu Ćwiczenia praktyczne
- opracowanie schematu technologicznego dla wybranej grupy produktów zgodnie z wymogami BRC wyd. 6, IFS
- przeprowadzenie analizy zagrożeń i wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontroli
- opracowanie Planu HACCP.
- opracowanie przykładowych procedur wymaganych przez standardy BRC wyd. 6 i IFS
- opracowanie zasad identyfikowalności i wycofania wyrobu z rynku dla wybranych grup produktów.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje o prowadzącym:
Milena Zielińska: kierownik Europejskiego Centrum Kompetencyjnego ds. Rynku Żywnościowego. Ukończyła Technologię Żywności na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Zarządzanie oraz Ekonomię, Bezpieczeństwo i Higienę Pracy na Politechnice Warszawskiej. Przed rozpoczęciem pracy w TUV Rheinland pracowała w zakładach przemysłu spożywczego jako Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością - koordynująć istniejące w organizacjach systemy zarządzania bezpueczeństwem żywności. Bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w TUV Rheinland Polska pracowała jako auditor wiodący w firmie świadczącej usługi doradczo-szkoleniowe, gdzie współracowała z segmentem hoteli i restauracji oraz sieciami handlowymi. Inspektor w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz produktu tradycyjnego i regionalnego, auditor trenujący w zakresie ISO 9001 oraz HACCP.

Rozpoczęcie/Zakończenie szkolenia:
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00, kończą o godz. 16.00

Szkolenie odbędzie się:
Siedziba Biura "SYSTEM" ul. Faradaya 53, 42-200 Częstochowa
Blisko centrum, bardzo dobry dojazd, parking gratis.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa 1 osoby 380zł +VAT (467,40 brutto)
W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura SYSTEM Sp. J.
oraz studenci, koszt uczestnictwa 1 osoby 320zł +VAT (393,60 brutto)

Cena obejmuje:
Materiały szkoleniowe, zaświadczenia ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.