Auditor systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001 i OHSAS 18001

Kategoria:

Szkolenie polecane jest dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania BHP.


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 900 netto zł

Miejsce wydarzenia:

Faradaya 53 lok. 44

Częstochowa


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Program szkolenia

Program szkolenia:
1. Wstęp
2. Podstawowe definicje systemu zarządzania BHP
3. Omówienie wymagań normy PN-N-18001:2004 z punktu widzenia auditora
4. Omówienie wymagań normy OHSAS 18001:2007 z punktu widzenia auditora
5. Omówienie wytycznych do auditowania wg normy ISO 19011, PN-N-18011
6. Symulacja auditu - ćwiczenia
6.1 sporządzenie planu auditu
6.2 przygotowanie się do auditu, w tym sporządzenie listy pytań / listy kontrolnej
6.3 spotkanie otwierające
6.4 badanie auditowe - rozmowy z auditowanymi, notowanie uwag, spostrzeżeń i niezgodności
6.5 spotkanie zamykające
6.6 zapisywanie niezgodności
6.7 sporządzenie raportu z auditu
7. Egzamin - osoby, które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Wykładowca:
Dariusz Okraska d.okraska@biuro-system.com Tel. 504 255 339
Doświadczony konsultant, auditor, wykładowca i praktyk z zakresu systemu zarządzania BHP i systemu zarządzania jakością. Od 16 lat wdraża i konsultuje systemy zarządzania BHP oraz systemy zarządzania jakością, szczególnie w przemyśle hutniczym i energetycznym. Był członkiem zespołu opracowującego normę zakładową systemów zarządzania BHP dla Huty Częstochowa, która była później podstawą do opracowywania normy PN-N-18001. Uczestniczył w programie Komisji Europejskiej LEONARDO DA VINCI dot. projektu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w aspekcie integracji polskiego i europejskiego hutnictwa” oraz Strategicznego Programu Rządowego pt. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy”.
Posiada praktyczne doświadczenie w auditowaniu firm i organizacji o różnym zakresie działalności. Jest auditorem jednostki certyfikującej DAS Certification. Wykonuje także audity wewnętrzne na zlecenia dla firm i organizacji z całej Polski.
Prowadzi profesjonalne szkolenia z zakresu systemów zarządzania BHP i jakości na rzecz wiodących jednostek certyfikujących oraz na zlecenie firm produkcyjnych i usługowych.
Jest współautorem publikacji Verlag Dashoffer Seria norm ISO 9000. Nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9001, ISO 14000 i PN-N-18000.

Rozpoczęcie/Zakończenie szkolenia:
Każdego dnia zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00, kończą o godz. 16.00

Szkolenie odbędzie się:
Siedziba Biura "SYSTEM" ul. Faradaya 53, 42-200 Częstochowa
Blisko centrum, bardzo dobry dojazd, parking gratis.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa 1 osoby 900 zł +VAT (1107 zł brutto)
Dla stałych klientów, organizacji zgłaszajacych co najmniej 2 osoby, studentów cena wynosi 700 zł netto (861 zł brutto)

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd.