Analiza kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz możliwości ich optymalizacji - warsztaty tematyczne

Kategoria: Szkolenia › Pozostae


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1200 netto zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Beskidska 17

Wisła


Cel szkolenia

Cel szkolenia:
Wychodząc naprzeciw obecnym wyzwaniom w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwie, proponujemy Państwu szkolenie nt. analizy kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz możliwości ich optymalizacji. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami: - zarządzania kosztami bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, - racjonalizacji wydatków na ochronę oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, - doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez opracowanie i wdrożenie procedury zarządzania kosztami bhp

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA
Moduł I
1. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy jako element zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( wg. normy PN-N-18004)
2. Ustalanie rodzajów kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie - dyskusja
3. Struktura kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy

Moduł II
1. Finansowe konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP
2. Obliczanie kosztów wypadków przy pracy na poziomie przedsiębiorstwa (prelegent - przedstawiciel zakładu branży mechanicznej oraz zakładu branży energetycznej)
3. Obliczanie stopy procentowej składki dla przedsiębiorstwa
4. Obliczanie kosztów zdarzeń prawie wypadkowych (prelegent - przedstawiciel zakładu branży mechanicznej)

Moduł III
1. Przykładowe metody optymalizacji kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy (prelegent - przedstawiciel zakładu branży energetycznej)
2. Wypracowanie procedury analizy ekonomicznej BHP (rejestracja kosztów, analiza wyników, wnioski z analizy, podejmowanie decyzji na podstawie wniosków) - ćwiczenie
3. Podsumowanie warsztatów - wnioski końcowe

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Wykładowcy:
dr Jan Rzepecki Pracownik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (Zakład Zarządzania BHP). Autor ponad 70 publikacji z zakresu statystyki wypadków przy pracy, kosztów wypadków przy pracy i kosztów prewencji oraz ubezpieczenia wypadkowego.

Andrzej Kowalkow
Dyrektor firmy Biura SYSTEM Sp,J, specjalista zarządzania BHP, auditor BVC, autor procedur i materiałów dot. analizy ekonomicznej BHP, członek Komitetu Technicznego Nr 276 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy" przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach i Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie

Szkolenie odbędzie się:
w Wiśle w hotelu *** "Pod Jedlami"
www.podjedlami.pl

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa 1 osoby 1200 zł +VAT (1476 zł brutto)
Dla stałych klientów, organizacji zgłaszajacych co najmniej 2 osoby, studentów cena wynosi 1100 zł netto (1353 zł brutto)

Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- przerwy kawowe,
- wyżywienie,
- noclegi w pokojach 2-osobowych,
- zaświadczenie ukończenia szkolenia.