Auditor zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego i BHP

Kategoria: Szkolenia ›


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1350 netto zł

Miejsce wydarzenia:

ul.Piłsudskiego 22

Zakopane


Cel szkolenia

Przebieg szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w formie krótkich wykładów, moderowanych quizów, scenek z udziałem uczestników. Podczas szkolenia uczestnicy przećwiczą prowadzenie spotkania otwierającego i zamykającego. Będziemy zadawać auditowanym pytania, analizować przykładowe scenki z auditów, zapiszemy niezgodności oraz napiszemy raport z auditu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają profesjonalne materiały szkoleniowe i dodatkowo w trakcie szkolenia każdy uczestnik będzie miał dostęp do norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001, OHSAS 18001:2007

Program szkolenia:
1. Wymagania zintegrowanego systemu zarządzania:
- System zarządzania jakością wg. normy ISO 9001:2008
- System zarządzania środowiskowego wg. normy ISO 14001:2004
- System zarządzania BHP wg. norm PN-N-18001:2004; OHSAS 18001:2007
- Wspólne wymagania norm

2. Podstawowe wymagania dla auditorów zgodnie z ISO 19011 oraz PN-N-18011:2006

3. Przygotowywanie się do auditu
- Kryteria stosowane w trakcie auditu
- Opracowywanie listy pytań kontrolnych
- Przygotowywanie planu auditu

4. Przeprowadzanie auditu
- Przeprowadzanie spotkania otwierającego
- Formułowanie pytań zadawanych podczas auditu
- Poszukiwanie dowodów na funkcjonowanie systemu
- Identyfikowanie niezgodności
- Przeprowadzanie spotkania zamykającego

5. Dokumentowanie auditu
- Opracowywanie raportu z auditu ze zwróceniem uwagi na poprawne formułowanie wniosków z auditu
- Prawidłowe zapisywanie niezgodności

Warsztaty kończą się egzaminem pisemnym. Osoby, które zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd.

Program szkolenia

Na szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności i dowiedzą się:
- jak rozumieć normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007
- czym jest audit i jakie korzyści może przynieść firmie
- jak działać w zespole auditorów
- jak się przygotować do auditu
- jak prowadzić spotkanie otwierające i zamykające
- jak rozmawiać z auditowanymi
- jak potwierdzać funkcjonowanie systemu
- jak dokumentować niezgodności
- jak napisać rzetelny i zrozumiały raport

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Wykładowcy:
Szkolenie poprowadzą wykładowcy mający bardzo bogate doświadczenie we wdrażaniu, doskonaleniu i auditowaniu systemów zarządzania.

Zalecenia dla uczestników:
Ogólna znajomość normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, OHSAS 18001.

Szkolenie odbędzie się:
w dniach 17-20.09.2012r. w Wiśle w hotelu *** "Pod Jedlami"

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa 1 osoby 1350zł (1660,05 brutto)
W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura SYSTEM Sp. J.
oraz studenci, koszt uczestnictwa 1 osoby 1250zł (1537,50 brutto)

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu, zaświadczenie ukończenia szkolenia, certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd., materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi w pokojach 2-osobowych.