Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZAJĘCIA W SOBOTY)

Kategoria: Szkolenia ›

Szkolenie kierowane jest do:
- Pełnomocników, Specjalistów ds. SZJ, SZŚ, SZBiHP lub ZSZ;
- Auditorów wewnętrznych ds. SZJ, SZŚ, SZBiHP lub ZSZ;
- Osób, które pragną nabyć kwalifikacje na stanowisko Pełnomocnika ds. ZSZ.


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1100 netto zł

Miejsce wydarzenia:

Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego

Katowice


Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do pełnienia w organizacji roli Pełnomocnika ds. ZSZ.

Program szkolenia

SESJA I - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ)

1. Założenia, zasady i idea SZJ
2. Wprowadzenie do norm serii ISO 9000
3. 8 zasad zarządzania
4. Wymagania i interpretacja normy ISO 9001:2008
5. Etapy wdrażania SZJ
6. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia Pełnomocnika SZJ
7. Sposoby wdrożenia, nadzoru i utrzymania SZJ:
- podejście procesowe
- Polityka jakości
- dokumentacja SZJ
- cele dotyczące jakości
- niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
- planowanie, monitorowanie auditów wewnętrznych
- ocena skuteczności działań korygujących działań korygujących i zapobiegawczych
- przegląd zarządzania
8. Doskonalenie SZJ poprzez zastosowanie narzędzi jakości

SESJA II - SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO (SZŚ)

1. Założenia, zasady i idea SZŚ
2. Wymagania i interpretacja normy ISO 14001:2004
3. Etapy wdrażania SZŚ
4. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia Pełnomocnika SZŚ
5. Sposoby wdrożenia, nadzoru i utrzymania SZŚ
- Polityka środowiskowa
- Identyfikacja i metody oceny aspektów środowiskowych
- identyfikacja i rozpowszechnienie wymagań prawnych
- kompetencje, świadomość i szkolenie
- dokumentacja SZŚ
- zasady ustalania i monitorowania realizacji celów, zadań i programów środowiskowych
- identyfikacja i przygotowanie do awarii i wypadków środowiskowych
- identyfikacja niezgodności, ustalenie i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych
- planowanie i monitorowanie realizacji auditów wewnętrznych SZŚ
- ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych SZŚ
- przegląd zarządzania
6. Doskonalenie SZŚ - wprowadzenie wymagań EMAS III

SESJA III - SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP (SZBHP)

1. Założenia, zasady i idea SZBHP
2. Wprowadzenie do norm serii PN-N-18000
3. Wymagania i interpretacja norm PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007
4. Etapy wdrażania SZBHP
5. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia Pełnomocnika SZBHP
6. Sposoby wdrożenia, nadzoru i utrzymania SZBHP
- Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
- wymagania prawne i ocena zgodności
- planowanie
- szkolenia i kompetencje
- identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego
- dokumentacja SZBHP
- cele i programy SZBHP
- znaczące zagrożenia i awarie
- wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe
- niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
- identyfikacja niezgodności, ustalenie i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych
- planowanie i monitorowanie realizacji auditów wewnętrznych SZŚ
- ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych SZŚ
- przegląd zarządzania
7. Doskonalenie SZBHP

Zalecenia dla uczestników:
Znajomość wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005; PN-N-18001:2004; OHSAS 18001:2007

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Wykładowcy:
Szkolenie poprowadzą wykładowcy posiadające bardzo bogate doświadczenie w zakresie wdrażania, doskonalenia oraz auditowania systemów zarządzania.

Szkolenie odbędzie się:
w cztery soboty: 6, 13, 20, 27 października 2012 r. w Katowicach na Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa 1 osoby 1100 zł (1353 zł brutto)

Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- przerwy kawowe,
- certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd.