Analiza ryzyka wybuchowego na stanowiskach pracy i analiza ryzyka procesowego dla instalacji w zakładach przemysłowych

Kategoria: Szkolenia ›

Pogłębienie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności w zakresie:

Wykonania oceny ryzyka wybuchowego na stanowisku pracy i opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem
Zapoznania uczestników z metodami wykonywania analizy ryzyka proce


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1168 zł

Miejsce wydarzenia:

Beskidzka 17

Wisła


Cel szkolenia


Szkolenie kierowane jest do:

Specjalistów zajmujących się analizą i oceną ryzyka
Specjalistów i rzeczoznawców z zakresu ochrony ppoż. i bhp
Pracowników Inspektoratów Pracy
Pracowników służb BHP, PPOŻ.

Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnych warsztatów.

Program szkolenia

Program szkolenia:

Aktualny stan krajowego systemu prawnego w zakresie zapobiegania wybuchom i poważnych awarii przemysłowych
Praktyczne aspekty związane z wdrażaniem Dyrektywy "Atex 137"
Ocena zagrożeń wybuchem. Metodyka wyznaczania stref zagrożenia wybuchem
Stosowane metody analizy ryzyka wybuchowego oraz analizy ryzyka procesowego
Skutki i konsekwencje wybuchów. Przypadki studialne: zadania przygotowane dla uczestników
Przestawienie sposobów podniesienia bezpieczeństwa w analizowanych procesach technologicznych
Zasady doboru urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa 1 osoby 950 zł netto (1168 zł z VAT)

Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu,
- zaświadczenie ukończenia szkolenia,
- materiały szkoleniowe,
- noclegi w pokoju 2 osobowym,
- wyżywienie.