Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kategoria: Szkolenia ›

Dla kogo:
Szkolenie kierowane jest do: - pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ; - osób wykonujących zadania tej służby.


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1600 zł

Miejsce wydarzenia:

Józefa Piłsudskiego 22

Zakopane


Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
- przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
- analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
- organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
- ocena przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenie dochodzenia powypadkowego
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy;

Program szkolenia

Przebieg i program szkolenia:

Dzień pierwszy
godz. 12.00 - 13.30 Rejestracja Uczestników Szkolenia
godz. 13.13 – 14.30 Obiad

Moduł I godz. 14.30 - 18.30
1. Wprowadzenie do szkolenia
1. Aktualizacja wymagań prawnych z zakresu prawa pracy i bhp;
- Zmiany przepisów w zakresie obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
- Zmiany przepisów branżowych na dzień 31.08.2012 dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ,
2. Prace szczególnie niebezpieczne – wymagania prawne, dokumentacja, procedury postepowania

Dzień drugi
Moduł II godz. 8.30 - 13.30
1. Badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
- Nowe regulacje prawne w zakresie rozpoznawania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
- Badanie i ustalanie przyczyn wypadków przy pracy - studium przypadków
- Przedstawienie najczęściej powtarzanych błędów w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej
Moduł III godz. 15.00 - 18.00 .
1. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - Ergonomia stanowisk pracy - Techniczna ochrona pracy
2. Regulacje prawne dotyczące powołania, funkcjonowania oraz uprawnień Służby BHP

Dzień trzeci
Moduł IV godz. 8.30 - 14.00
1. Gaszenie pożarów i ewakuacja pracowników. - Podstawy prawne ochrony ppoż - Warunki powstania pożaru, grupy pożarów oraz zapobieganie pożarom - Sposoby alarmowania i ostrzegania o powstaniu pożaru i innego zagrożenia - Sposoby postępowania przy zaistnieniu pożaru lub innych zagrożeń - Zasady bezpiecznej ewakuacji i drogi ewakuacyjne - Znaki bezpieczeństwa i ewakuacyjne - Podręczny sprzęt gaśniczy: rodzaje i sposoby użycia.
2. Postęp w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy – dobór środków ochronnych

Dzień czwarty
Moduł V godz. 8.30 - 13.00
1. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami po nowelizacji zapisów Kodeksu Pracy i Ogólnych przepisów BHP
2. Nowoczesne rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań norm
PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007.
3. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
4. Podsumowanie szkolenia

Egzamin

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie poprowadzą:
Pelagia Piega - wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole "HUMANITAS" w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. inspektor pracy - główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy -Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach..

Dariusz Okraska - Specjalista ds. BHP. Trener, konsultant oraz auditor w zakresie systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 14 lat pracy w systemach zarządzania jakością oraz bhp w tym 6 lat na stanowisku specjalisty w Zespole ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji Huty Częstochowa S.A. W ramach działalności Biura odpowiedzialny za przygotowanie, weryfikację i realizację prac, projektów, konsultacji oraz szkoleń dotyczących systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2000 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Uczestnik programu Komisji Europejskiej LEONARDO DA VINCI dot. projektu "Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w aspekcie integracji polskiego i europejskiego hutnictwa" oraz Strategicznego Programu Rządowego pt. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy". Współautor publikacji Verlag Dashoffer Seria ISO - nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9000, ISO 14000 i PN-N-18000.

Marek Iwiński - starszy ratownik Państwowej Straży Pożarnej.

oraz Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Szkolenie odbędzie się:
Ośrodek Wypoczynkowy "START" w Zakopanem

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa 1 osoby 1600zł (szkolenie zwolnione z podatku VAT)
W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura SYSTEM Sp. J.
oraz studenci, koszt uczestnictwa 1 osoby 1550zł (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu, zaświadczenie ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, noclegi w pokoju 2 osobowym, wyżywienie.