Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Pozostae


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:

Częstochowa


Cel szkolenia

Cel szkolenia:
- udoskonalenie umiejętności tworzenia profesjonalnego wystąpienia publicznego
- praktyczne przygotowanie do prezentacji
- zapoznanie z technikami właściwego posługiwania się środkami audiowizualnymi
- przygotowanie i przeprowadzenie początku dobrego wystąpienia
- nabycie umiejętności radzenia sobie z tremą i stresem pojawiającym się przy wystąpieniach publicznych

Program szkolenia

1. Przygotowanie do wystąpienia
- Kto?
- Do kogo?
- W jakim celu?
- Co?
- Jak?
- Kiedy?

2. Przygotowanie przemówienia
- Treść
- Forma
3. Rozpoczęcie wystąpienia
- Pozyskanie uwagi słuchaczy
- Zdobycie sympatii słuchaczy
- Określenie celu wystąpienia
- Błędy rozpoczęcia
4. Zakończenie wystąpienia
- Podsumowanie
- Klamra zamykająca
- Błędy zakończenia
5. Wygłaszanie przemówień
- Trema
- Godziny przed startem
- Podejście do "mównicy"
- Przywitanie
- Rozpoczęcie
- Budowanie zdań
- Przerwy w mówieniu
- Dobór słów
- Sposób mówienia
- Wygląd
- Mikrofon
6. Wystąpienia anglojęzyczne
- słownictwo i formułowanie treści
- nauka na pamięć
- bariera językowa

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Koncepcja i założenia szkolenia:
Korzystając z wiedzy i dotychczasowego doświadczenia uczestnika chcę wypracować rozwiązania, które podniosą profesjonalizację wystąpień publicznych. Podążając za maksymą: "Zawsze chodzi o to, aby wyczerpać temat nie wyczerpując słuchaczy" (Wiszniewski, A. 1994) przedstawię, w jaki sposób i przy użyciu jakich technik przygotować i przeprowadzić efektywną prezentację. Dzięki praktycznym ćwiczeniom użytkownik zapozna się z narzędziami i metodami minimalizacji tremy przed wystąpieniami, budowania zdań i doboru słów, jak również sposobu mówienia, wyglądu, czy postawy ciała prezentera. Zadaniem niniejszego szkolenia jest również przygotowanie uczestnika do wystąpień obcojęzycznych. Część praktyczna odbędzie się w języku angielskim, po to, aby sytuacje przedstawione w czasie szkolenia w jak największym stopniu oddawały rzeczywiste sytuacje szkoleniowe uczestnika.

Metody:
Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi, głównie w formie warsztatowej, przy minimalnej formie wykładu. Nastawione na praktykę.

Materiały szkoleniowe:
Każdy uczestnik otrzyma podręcznik z programem, ćwiczeniami i materiałami wykorzystanymi podczas szkolenia. dodatkowo, materiały będą stanowiły poradnik dydaktyczny wraz z wiedzą teoretyczną i odniesieniami do odpowiedniej literatury. Każdy z uczestników otrzyma również imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.