Nowoczesny sprzedawca

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci


Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:

Częstochowa


Cel szkolenia

- opanowanie przez uczestników umiejętności prowadzenia profesjonalnej rozmowy handlowej, uwzględniającej osobowość, potrzeby i problemy klienta
- uświadomienie wartości komunikacji niewerbalnej z klientem
- zdobycie wiedzy z zakresu technik sprzedaży relacyjnej
- omówienie specyfiki obsługi telefonicznej klienta

Program szkolenia

Program szkolenia:

Dzień I
Sesja I
Osobowość klienta a sukces sprzedaży
- koncepcja własnego "ja"
- jakim jesteś typem osobowości?
- typologia klienta

Sesja II
- dostosowanie prezentacji do osobowości klienta
- ćwiczenia grupowe

Sesja III
Komunikacja podstawą tworzenia relacji z klientem
- podstawowy model komunikacji
- cztery główne knały komunikacji niewerbalnej

Sesja IV
- trzy rodzaje wiadomości wysyłanych przez klienta za pomocą sygnałów niewerbalnych
- bariery komunikacyjne
- słowa, których należy wynikać podczas rozmowy handlowej
- kilka zasad savoir-vivre-u w komunikacji "nie-osobistej"

Dzień II
Sesja I
Sprzedaż relacyjna
- elementy procesu sprzedaży relacyjnej
- etapy procesu sprzedaży relacyjnej

Sesja II
- zaspokajanie potrzeb klienta techniką SELL
- percepcja klienta

Sesja III
Główne aspekty obsługi telefonicznej klienta
- głos sprzdawcy
- obrazy tworzone przez sprzedawcę i klienta
- scenariusz
- otoczenie
- notatki

Sesja IV
Ćwiczenia praktyczne z zakresu obsługi klienta

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Koncepcja i założenia szkolenia:
Na obsługę klientów składa się wiele czynników. Jest to odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie problemów, likwidowanie zatorów w firmach, naprawianie tego, co zepsute i znajdowanie tego, co zgubione. Uspokajanie klientów rozsierdzonych i upewnienie niezdecydowanych. I w końcu łączenie ludzi, którzy prowadzą z toba interesy, z właściwymi produktami, usługami i rozwiązaniami. Niniejsze szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności, które pozwolą sprawnie i profesjonalnie wykonać te zadania.

Metody:
Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi, tj. przy zastosowaniu gier, pracy zespołoej, dyskusji, mini wykładu oraz pracy indywidualnej i wymiany doświadczeń uczestników.

Materiały szkoleniowe:
Każdy uczestnik otrzyma podręcznik z programem, ćwiczeniami i materiałami wykorzystywanymi podczas szkolenia. Dodatkowo, materiały będą stanowiły poradnik dydaktyczny z wiedzą teoretyczną i odniesieniami do odpowiedniej literatury. Każdy z uczestników otrzyma również imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.