Zasady współpracy z biegłym rewidentem

Kategoria: Szkolenia › Finanse › Zarzdzanie finansami

Program kursu obejmuje szereg praktycznych przykładów opartych na bieżących przepisach księgowo-podatkowych a słuchacze otrzymują dodatkowo przykłady zaczerpnięte z aktualnych zdarzeń gospodarczych do rozwiązania w domu.


Organizator:

Logo StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice
tel. 602796228

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Korzyści z udziału: przygotowanie słuchacza do zrozumienia najważniejszych zasad współpracy z biegłym rewidentem w trakcie badania ksiąg rachunkowych.

Program szkolenia

Program:

Obligatoryjne badanie ksiąg rachunkowych.
Badanie ksiąg rachunkowych małych i średnich przedsiębiorstw.
Umowa o badanie ksiąg rachunkowych.
Etapy badania sprawozdania finansowego.
Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji.
Odpowiedzialność głównego księgowego za rachunkowość firmy.
Odpowiedzialność głównego księgowego za sprawozdanie finansowe.
Odpowiedzialność kierownika jednostki gospodarczej za rachunkowość firmy.
Odpowiedzialność kierownika jednostki gospodarczej za sprawozdanie finansowe.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe.
Współpraca biegłego rewidenta z głównym księgowym.
Współpraca biegłego rewidenta z kierownikiem jednostki gospodarczej.
Wykonanie procedur badawczych przez inne osoby.
Miejsce przeprowadzania badania ksiąg rachunkowych.
Przedmiot badania biegłego rewidenta.
Badanie sprawozdania finansowego a elektroniczne przetwarzanie danych.
Zdarzenia po dniu bilansowym.
Przykładowe pytania biegłego rewidenta w trakcie badania ksiąg rachunkowych.
Oświadczenia jednostki.
Rodzaje oraz sposoby wprowadzania korekt.
Dokumentacja z badania sprawozdania finansowego.
Postępowanie w sytuacjach spornych i wątpliwych.
Zakończenie badania sprawozdania finansowego.
Opinia biegłego rewidenta.
Raport biegłego rewidenta.
List do zarządu biegłego rewidenta.
Współpraca firmy z biegłym rewidentem po zakończeniu badania.
Rewizja finansowa, usługi atestacyjne i pokrewne.
Przykłady praktyczne oparte na bieżących przepisach.
Zadania praktyczne do rozwiązania w domu.
Usystematyzowanie wiedzy poprzez pytania, odpowiedzi oraz dyskusję.


Dodatkowe informacje: program kursu obejmuje szereg praktycznych przykładów opartych na bieżących przepisach księgowo-podatkowych a słuchacze otrzymują dodatkowo przykłady zaczerpnięte z aktualnych zdarzeń gospodarczych do rozwiązania w domu.

Czas trwania: 8 godz.

Szkolenie skierowane do: osób pracujących na stanowisku głównych księgowych w firmie lub będące w zarządach spółek, które chcą się zapoznać z najważniejszymi zasadami współpracy z biegłym rewidentem w trakcie badania ksiąg rachunkowych.


Metody szkoleniowe: wykład, prezentacja, ćwiczenia, warsztaty, dyskusja.

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej (organizowane dla danej firmy) lub jako indywidualne konsultacje tematyczne z trenerem (dla pracowników firm i osób prywatnych).


Dodaj ofertę

Więcej informacji

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem – skontaktuj się z nami a otrzymasz szczegółową ofertę organizacji szkolenia wraz z wyceną!

www.starteko.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Tel: 602 796 228 lub 884 060 523
e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl