Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci


Organizator:

Logo StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice
tel. 602796228

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Program szkolenia

Program:
1. Pojęcie kreatywności.
2. Obudź w sobie kreatywność.
3. Czynniki sprzyjające twórczemu myśleniu w organizacji oraz bariery kreatywności.
4. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów:

- Model CPS.
- Metafora.
- Technika sześciu kapeluszy Edwarda De Bono.
- 3 pozycje percepcji.

5. Jak pokonać opór pracowników i jak zarazić innych kreatywnością.


Szkolenie skierowane do: wszystkich osób, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z wieloma sytuacjami stanowiącymi dla nich wyzwanie i wymagającymi niestandardowego rozwiązania.

Metody szkoleniowe: burza mózgów, metafora, technika 6 kapeluszy myślowych Edwarda de Bono, praca w grupie, prezentacja PowerPoint, mini wykład, quizy i ćwiczenia pobudzające kreatywność.

Czas trwania: 8 h (1 dzień)

Korzyści z udziału: Poznanie kreatywnych metod rozwiązywania problemów:

- pobudzenie własnej kreatywności;
- wyjście poza standardowe sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych;
- umiejętność zbudowania kreatywnego zespołu ludzi;ulepszenie komunikacji w firmie i zachęcenie pracowników do kreatywnego podchodzenia do pracy;
- stworzenie w organizacji atmosfery sprzyjającej kreatywności.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem – skontaktuj się z nami a otrzymasz szczegółową ofertę organizacji szkolenia wraz z wyceną!

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej (organizowane dla danej firmy) lub jako indywidualne konsultacje tematyczne z trenerem (dla pracowników firm i osób prywatnych).

Dodaj ofertę

Więcej informacji

www.starteko.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Tel: 602 796 228 lub 884 060 523
e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl