ABC Prawa ochrony środowiska w przedsiębiorstwie – zmiany w 2013r.

Kategoria: Szkolenia › Pozostae


Organizator:

Logo StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice
tel. 602796228

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Program szkolenia

Program:
1. Aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska
2. Szczegółowe omówienie obowiązków zakładu przemysłowego w zakresie m.in.:
- gospodarki odpadami;
- gospodarki opakowaniami;
- gospodarki wodno-ściekowej;
- ochrony powietrza atmosferycznego;
- ochrony środowiska akustycznego.
3. Konsekwencje związane z niedopełnieniem ustawowych obowiązków.
4. Jak tanio i skutecznie wyprowadzić zaległości środowiskowe?
5. Kontrole z zakresu ochrony środowiska (uprawnienia organów kontrolnych, wysokości kar)
6. Zmiany prawne !!! w różnych aspektach ochrony środowiska i ich wpływ na obowiązki zakładów

Szkolenie skierowane jest do: wszystkich zainteresowanych, w szczególności do osób kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się ochroną środowiska w przedsiębiorstwie, zarówno do osób które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w przedmiotowym zakresie a nie mają doświadczenia, jak i do osób znających zagadnienia, w celu zapoznania się ze zmianami i wyjaśnienia wątpliwości.

Metody szkoleniowe: Prezentacja, różne odmiany metody analizy przypadku (case study), dyskusja, burza mózgów.

Czas trwania: 6 h (1 dzień)

Korzyści z udziału:
Świadomość wszystkich aktualnych obowiązków środowiskowych ciążących aktualnie na danym przedsiębiorstwie i najkorzystniejsze sposoby wypełniania tych obowiązków. Nabycie praktycznych umiejętności efektywnego prowadzenia spraw środowiskowych w przedsiębiorstwie.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem – skontaktuj się z nami a otrzymasz szczegółową ofertę organizacji szkolenia wraz z wyceną!

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej (organizowane dla danej firmy) lub jako indywidualne konsultacje tematyczne z trenerem (dla pracowników firm i osób prywatnych).

Dodaj ofertę

Więcej informacji

www.starteko.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Tel: 602 796 228 lub 884 060 523

e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl