Obowiązki z zakresu gospodarki odpadami w myśl nowej ustawy o odpadach

Kategoria: Szkolenia › Pozostae


Organizator:

Logo StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice
tel. 602796228

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Program szkolenia

Program:
1. Nowa ustawa o odpadach – zmiany w terminologii i pojęciach.
2. Odpowiedzialność za wytworzone i posiadane odpady.
3. Hierarchia przetwarzania odpadów.
4. Nowe zasady klasyfikacji odpadów.
5. Status odpadu i możliwość jego utraty.
6. Zmiany w pozwoleniach i decyzjach.
7. Rejestr podmiotów wprowadzających odpady – rodzaje opłat.
8. Zasady ewidencjonowania odpadów.
9. Nowe zasady sprawozdawczości.
10. Konsekwencje nie przestrzegania przepisów nowej ustawy o odpadach.
11. Pozostałe zmiany i wymagania nowej ustawy.

Szkolenie skierowane do: przedsiębiorców, specjalistów ds. ochrony środowiska i innych zainteresowanych, którzy:

wytwarzają, transportują, zbierają lub magazynują odpady,
prowadzą odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów.

Metody szkoleniowe: techniki audiowizualne. Każdy uczestnik może aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Na koniec zawsze możliwość zadawania pytań i indywidualnych konsultacji.

Czas trwania: 6 h (1 dzień)

Korzyści z udziału:

Przedsiębiorstwa i inne podmioty będą musiały dostosować się do nowych wymogów w zakresie gospodarki odpadami, żeby przede wszystkim uniknąć wysokich kar za postępowanie niezgodne z wymaganiami. Podczas szkolenia przedstawione zostaną kluczowe zmiany, jakie zawarte zostały w projekcie nowej ustawy o odpadach i mają zacząć obowiązywać od stycznia 2013 roku.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem – skontaktuj się z nami a otrzymasz szczegółową ofertę organizacji szkolenia wraz z wyceną!

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej (organizowane dla danej firmy) lub jako indywidualne konsultacje tematyczne z trenerem (dla pracowników firm i osób prywatnych).

Dodaj ofertę

Więcej informacji

www.starteko.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Tel: 602 796 228 lub 884 060 523
e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl