Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania – ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Zarzdzanie jakoci


Organizator:

Logo StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice
tel. 602796228

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Program szkolenia

Program:
1. Wprowadzenie do Zintegrowanych Systemów Zarządzania (podstawowe pojęcia i terminologia):

- System zarządzania jakością wg. ISO 9001,
- System zarządzania środowiskowego wg. ISO 14001,
- System zarządzania BHP wg. PN-N 18001,
- Omówienie wymagań norm.

2. Podstawowe pojęcia dotyczące auditu:

- Pojęcie auditu,
- Cele auditu,
- Rodzaje auditów.

3. Analiza podejścia auditowego z punktu widzenia normy 19011 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”:

- Prowadzenie auditów,
- Rodzaje prowadzonych auditów,
- Wymagania wobec audytorów,
- Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,
- Efektywność procesu auditowania.

4. Prowadzenie auditu wg. wymagań normy 19011 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”

- Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
- Spotkanie otwierające,
- Prowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),
- Spotkanie zamykające,
- Sporządzanie dokumentacji poaudytowej – przykłady raportów.

5. Komunikacja auditowa i jej znaczenie dla organizacji.
6. Zakończenie szkolenia – egzamin wewnętrzny i zewnętrzny (egzamin zewnętrzny prowadzony pod nadzorem jednostki certyfikującej – kursant otrzymuje certyfikat auditora wewnętrznego).

Szkolenie skierowane do:kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny zintegrowanego systemu zarządzania.

Metody szkoleniowe: wykład, ćwiczenia oraz studium przypadków.

Czas trwania: 16 h (2 dni)

Korzyści z udziału:

Uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu na auditora wewnętrznego ZSZ.
Uzyskanie uprawnień auditora wewnętrznego TÜV NORD, łącznie z certyfikatem jednostki certyfikującej (warunek konieczny: zdanie egzaminu + wniesienie opłaty za egzamin).
Podwyższenie kwalifikacji zawodowych.
Wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca systemów zarządzania.
Wiedza z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych.
Umiejętność właściwego interpretowania niezgodności.
Umiejętność właściwego podejścia do auditowanego i podejmowania decyzji.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem – skontaktuj się z nami a otrzymasz szczegółową ofertę organizacji szkolenia wraz z wyceną!

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej (organizowane dla danej firmy) lub jako indywidualne konsultacje tematyczne z trenerem (dla pracowników firm i osób prywatnych).


Dodaj ofertę

Więcej informacji

www.starteko.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Tel: 602 796 228 lub 884 060 523
e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl