Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania – ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Zarzdzanie jakoci


Organizator:

Logo StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice
tel. 602796228

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Program szkolenia

Program:

Wprowadzenie do systemów zarządzania;
Omówienie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001;
Znaczenie integracji systemów;
Podejście systemowe i procesowe;
Pełnomocnik ZSZ – zadania i rola w organizacji;
Dokumentacja systemowa- nadzór, zarządzanie, identyfikacja, integracja;
Audity wewnętrzne i ich znaczenie dla organizacji;
Planowanie auditów;
Przegląd zarządzania – dane wejściowe, wyjściowe, przeprowadzanie;
Certyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania – zasady i postępowanie;
Komunikacja i motywacja jako ważne czynniki współpracy;
Zakończenie szkolenia – egzamin wewnętrzny i zewnętrzny (egzamin zewnętrzny prowadzony w jednostce certyfikującej – kursant otrzymuje certyfikat Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania).

Szkolenie skierowane do:

Pełnomocników chcących podnieść swoje kwalifikacje,
Kandydatów na Pełnomocników systemów zarządzania,
Personelu odpowiedzialnego za wdrażanie i nadzorowanie ZSZ,
Kierownictwa organizacji odpowiedzialnego za jakość, środowisko i bezpieczeństwo.

Metody szkoleniowe: wykład, ćwiczenia oraz studium przypadków.


Czas trwania: 32 h (4 dni)


Korzyści z udziału:

Uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu i uprawnień Pełnomocnika ZSZ.
Uzyskanie uprawnień Pełnomocnika ZSZ TÜV NORD, łącznie z certyfikatem jednostki certyfikującej (warunek konieczny: zdanie egzaminu + wniesienie opłaty za egzamin).
Podwyższenie kwalifikacji zawodowych.
Wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca systemów zarządzania.
Wiedza z zakresu prowadzenia i nadzorowania ZSZ.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem – skontaktuj się z nami a otrzymasz szczegółową ofertę organizacji szkolenia wraz z wyceną!

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej (organizowane dla danej firmy) lub jako indywidualne konsultacje tematyczne z trenerem (dla pracowników firm i osób prywatnych).


Dodaj ofertę

Więcej informacji

www.starteko.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Tel: 602 796 228 lub 884 060 523
e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl