Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych z elementami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Kategoria: Szkolenia › Pozostae


Organizator:

Logo StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice
tel. 602796228

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:

śląskie

śląskie


Program szkolenia

Program:

Rodzaje sprzętu gaśniczego i sposoby jego użycia.
Gaszenie palących się materiałów i użycie odpowiedniego środka gaśniczego.
Zasady prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej.
Symulacja akcji ratowniczej – ewakuacja personelu i osób trzecich z pomieszczeń placówki/firmy.
Zranienia – sposób postępowania.
Złamania i krwotoki - rodzaje i sposób postępowania.
BLS + AED elementy pierwszej pomocy – postępowanie w nagłych przypadkach.
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – obowiązujące standardy.


UWAGA: W trakcie szkolenia wykorzystywane są bandaże, fantomy i szyny Kramera. Istnieje możliwość wykorzystania (na życzenie klienta i zależnie od pogody): gaśnicy i maszyny do zadymiania pomieszczeń (tylko wtedy gdy w budynku nie ma instalacji tryskaczowej i czujników dymu).
Prosimy wyrazić chęć skorzystania z powyższego sprzętu w momencie zgłaszania się na szkolenie!

Szkolenie skierowane jest do: osób odpowiadających za ewakuację i udzielanie pierwszej pomocy w zakładach pracy, placówkach oświatowych, placówkach medycznych i urzędach oraz dla wszystkich osób, które są zainteresowane tą tematyką.

UWAGA: Ze względu na odrębne procedury bezpieczeństwa szkolenie nie jest adresowane do banków, zarządców lotnisk i zakładów zbrojeniowych.

Metody szkoleniowe: prezentacja (zawierająca filmy szkoleniowe), ćwiczenia, studium przypadków.

Czas trwania: 8 h (8 x 45 min)

Korzyści z udziału:

Zapoznanie z tematyką dotyczącą prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz z zasadami prowadzenia ewakuacji.
Zapoznanie z podstawowym i najczęściej wykorzystywanym sprzętem ratowniczo-gaśniczym.
Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym podczas pożaru oraz sprawnej organizacji akcji ratowniczej.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

www.starteko.pl

*szkolenie zamknięte - na indywidualne zamówienie

Zapraszamy do kontaktu:
Tel: 602 796 228 lub 884 060 523
e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl