Techniki negocjacji i sprzedaży

Kategoria: Szkolenia › Sprzeda › Obsuga klienta


Organizator:

Logo StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice
tel. 602796228

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Sztuka negocjowania oraz sprzedaży łączy się z umiejętnością osiągania własnych celów z uwzględnieniem celów partnera.

Pokażemy Państwu:

jak w sytuacji sprzedaży oraz negocjacji można zapanować nad emocjami własnymi i partnerów,
jakimi metodami budować zaufanie oraz konstruktywnie przygotowywać się i prowadzić rozmowy handlowe,
jak poprowadzić skuteczną rozmowę oraz klasyfikować klientów, aby umiejętnie i skutecznie przekonywać ich do własnych koncepcji.

Przećwiczymy techniki dzięki którym odpowiednio będą mogli Państwo wpływać na partnerów negocjacyjnych metodami nieinwazyjnymi i utrzymanymi w ramach etyki.

Program szkolenia

Program:

1. Na dobry początek.
- Pozycja wyjściowa w negocjacjach - czyli jak skutecznie zbudować właściwe nastawienie do procesu negocjacji – kontrolowanie negatywnych emocji.

2. Wprowadzenie do tematyki technik negocjacji / sprzedaży.
- Czym są i czym nie są negocjacje?
- Co jest istotą sprzedaży?
- Cechy skutecznego negocjatora.
- Co jest przedmiotem negocjacji?

3. Gra negocjacyjna – Klimat i emocje w procesie negocjacyjnym.
- Jak emocje wpływają na przebieg i wynik negocjacji?
- Jak wpływać na optymalny klimat w negocjacjach?
- Sposoby reagowania na emocjonalne zachowania partnerów negocjacyjnych.
- Co ułatwia ,a co utrudnia negocjowanie.
- Kto jest kim czyli z kim naprawdę negocjujemy – negocjacje w zespołach.

4. Analiza Twojego stylu negocjacyjnego.
- Dobór negocjatorów ze względu na cechy lub style negocjacji.
- Style w negocjacjach – postawa uległa, dominująca i współpracująca.
- Role w zespole negocjacyjnym.


5. Złote zasady prowadzenia negocjacji
- Oddziel ludzi od problemu
- Skoncentruj się na interesach
- Opracuj możliwości korzystne dla obu stron
- Stosuj obiektywne kryteria


6. Negocjowanie to gra
- Omówienie poszczególnych faz negocjacji.
- Wybór strategii
- Po co nam BATNA i jak określić swoje minimalne żądania.
- Jak licytować, jak ustępować, w jaki sposób wysuwać żądania, aby druga strona chciała je realizować.
- Cel i potrzeby drugiej strony - jak diagnozować problem i motywacje drugiej strony.


7. Sztuka argumentowania i przekonywania partnera do swoich racji – techniki sprzedażowe.
- Trening zadawanie skutecznych pytań.
- Rola parafrazy w negocjacjach.
- Techniki zdobywania informacji.


8. Metaprogramy czyli 5 głównych typologii czyli jak skutecznie dopasować się do rozmówcy.
- Metaprogram Cel – Problem
- Metaprogram Zewnętrzny - Wewnętrzny
- Metaprogram Ogólny – Szczegółowy
- Metaprogram Osobisty – Rzeczowy
- Trening wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy – czyli rozszyfruj metaprogram negocjatora z którym prowadzisz rozmowy.


9. Proksemika czyli jak wybrać najkorzystniejsze miejsca do rozmów z partnerami.
- Jak skutecznie zarządzać przestrzenią.
- Wzrok, gestykulacja, postawa... czyli jak swoją mową ciała oczarować partnera negocjacji.
- Interpretowanie sygnałów niewerbalnych.
- Symptomy kłamstwa.


10. Interesy a stanowiska – rozróżnienie – gra negocjacyjna.

11. Sytuacje trudne w trakcie prowadzenia rozmów biznesowych.
- Obiekcje i wątpliwości klienta – sposoby radzenia sobie z trudnymi pytaniami.
- Wymiana ustępstw i osiąganie rozwiązań zadawalających obie strony.
- Techniki obrony ceny, rabatu.


12. Taktyki negocjacyjne i manipulacje – cz I.
- Jak radzić sobie z typowymi taktykami negocjacyjnymi?
- Jak negocjować z silniejszymi Partnerami?
- Czym są techniki, czym taktyki, a czym triki negocjacyjne.
- Na czym polega rola taktyk i ich rodzaje (m.inn Nagroda w raju, Próbny balon, Imadło, Krakowski targ, Skubanie, Śmieszne pieniądze, Zdechła ryba, Optyk z Brooklyn’u).
- Demaskowanie gier.
- Jak stosować taktyki a unikać błędów w ich stosowaniu.
- Jak się bronić przed nieuczciwymi taktykami.

Szkolenie skierowane jest do: wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu sprzedaży i negocjacji.

Metody szkoleniowe: Blisko 70 % szkolenia to warsztaty kształtujące PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI. Mini wykład, Case study – studium przypadku, Burza mózgów, Dyskusje, Quiz – forma zabawy, Metoda Grow, Odgrywanie ról, Scenki i symulacje, Ćwiczenia.

Czas trwania: 2 dni

Korzyści z udziału:
Uczestnicy:
- uświadomią sobie własną wiedzę dotyczącą obszaru sprzedaży i negocjacji;
- nabędą umiejętność budowania skutecznych komunikatów werbalnych i niewerbalnych w procesie sprzedaży i negocjacji;
- nabędą wiedzę pozwalającą: określać BATNę, odróżniać stanowiska od interesów;
- poznają techniki wywierania wpływu dzięki czemu będą potrafili skuteczniej przekonywać odbiorcę do swoich racji;
- nauczą się rozpoznawać i stosować techniki negocjacyjne oraz antymanipulacyjne;
- nabędą umiejętność rozpoznawania Metaprogramu partnera negocjacji co pozwoli im skuteczniej komunikować się i przekonywać do swoich racji;
- nauczą się rozpoznawać i wykorzystywać różne strategie i taktyki prowadzenia negocjacji
- poznają sposoby przerywania impasu w rozmowach;
- poznają skuteczne techniki odpierania najczęściej występujących obiekcji po drugiej stronie stołu negocjacyjnego.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem – skontaktuj się z nami a otrzymasz szczegółową ofertę organizacji szkolenia wraz z wyceną!

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej (organizowane dla danej firmy) lub jako indywidualne konsultacje tematyczne z trenerem (dla pracowników firm i osób prywatnych).

Dodaj ofertę

Więcej informacji

www.starteko.pl

Zapraszamy do kontaktu:
Tel: 602 796 228 lub 884 060 523
e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl