Przygotowanie oraz realizacja projektów Assessment i Development Center

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Zarzdzenie projektami


Organizator:

Logo StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice
tel. 602796228

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Cel strategiczny: Rozwój umiejętności przygotowania oraz realizacji projektów Assessment i Development Center.

Cele operacyjne:

Poznanie zasad oceniania i założenia procesu oceny w projektach Assessment Center i Development Center.
Poznanie zasad tworzenia i wykorzystania narzędzi oceny stosowanych w projektach AC/DC (wywiady kompetencyjne, symulacje, zadania grupowe, indywidualne, testy, etc).
Praktyczne wykorzystanie w trakcie zadań AC/DC zasad oceniania. Nabycie umiejętności rzetelnej i trafnej oceny kompetencji uczestników projektów AC/DC.
Praktyczna nauka konstrukcji i wykorzystania narzędzi oceny stosowanych w projektach AC/DC.
Praktyczna nauka planowania określonych etapów i działań w ramach projektów AC/DC.

Program szkolenia

Program:

Projekty Assessment i Development Center. Prezentacja i dyskusja związana z ideą oraz celami projektów AC/DC. Poznanie korzyści i ograniczeń związanych z projektami AC/DC
Etapy projektów Assessment i Development Center. Prezentacja i dyskusja związana z poszczególnymi etapami projektów AC/DC. Poznanie wymagań i założeń poszczególnych etapów projektów.
Etapy przygotowania projektów. Tworzenie profili kompetencyjnych. Istota kompetencji oraz poszczególnych wskaźników behawioralnych. Jak tworzyć profile kompetencyjne? Tworzenie profili kompetencyjnych oraz wskaźników behawioralnych w odniesieniu do poszczególnych stanowisk. Prezentacja. Ćwiczenia w grupach. Przedstawienie wyników.
Etapy przygotowania projektów. Skale oceny. Poznanie skal oceny, ich zalet i wad.
Etapy przygotowania projektów. Typy zadań. Zapoznanie uczestników z typami zadań
Etapy przygotowania projektów. Udział w zadaniach. Konstruowanie różnego typu zadań. Udział uczestników w różnych typach zadań. Cześć z uczestników odgrywa rolę osób ocenianych, część z osób odgrywa role osób oceniających (asesorów). Konstruowanie w grupach różnego typu zadań.
Kwestionariusze sytuacyjne oraz testy wykorzystywane jako narzędzia wspierające w trakcie sesji AC/DC. Rola kwestionariuszy sytuacyjnych i testów w projektach AC/DC. Ćwiczenie w grupach dotyczące tworzenia kwestionariuszy sytuacyjnych.
Przygotowanie sesji AC/DC. Przygotowanie formularzy oceny, zaplanowanie kwestii organizacyjnych i logistycznych sesji
Proces oceny. Błędy oceniania. Jakie czynniki mogą wpływać na proces oceniania. Jakie mogą istnieć błędy oceniania. Jak się przed nimi ustrzec?
Przygotowanie raportu z sesji. Zasady przygotowywania raportów z sesji.
Przekazywanie informacji zwrotnej z sesji AC/DC – sesje feedback. Zasady przeprowadzenia sesji feedback. Ćwiczenie prowadzenia sesji feedback.

Szkolenie skierowane do: poniższych grup odbiorców:
- trenerów,
- pracowników działów HR, personalnych,
- konsultantów firm doradczych.


Metody szkoleniowe: mini wykład, dyskusja uczestników, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia w grupach, prezentacja, testy, prowadzenie scenek, case study.


Czas trwania: 8h - 1 dzień

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem – skontaktuj się z nami a otrzymasz szczegółową ofertę organizacji szkolenia wraz z wyceną!

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej (organizowane dla danej firmy) lub jako indywidualne konsultacje tematyczne z trenerem (dla pracowników firm i osób prywatnych).


Dodaj ofertę

Więcej informacji

www.starteko.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Tel: 602 796 228 lub 884 060 523
e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl